ГРАФИК

График за провеждане на зимна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

Поради удължаване на грипната ваканция, зимната сесия се удължава до 21.02.2020 г.

Изпитите от 06.02.2020 г. се отлагат за 20.02.2020 г., а изпитите от 07.02.2020 г. - за 21.02.2020 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

І. График за провеждане на зимна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва: 

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

V, VІ и VІІ

11.02.2020г.

14:00ч.

Математика

V, VІ, VІІ

12.02.2020г.

14:00ч.

ИТ

V

13.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

АЕ

VІІ

13.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

История и цивилизации

V, VІ, VІІ

14.02.2020г.

14:00ч.

География и икономика

V, VІ, VІІ

17.02.2020г.

14:00ч.

Човекът и природата

V, VІ

18.02.2020г.

14:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

18.02.2020г.

14:00ч.

Физика и астрономия

VІІ

12.02.2020г.

14:00ч.

Техн. и предприемачество

V, VІІ

06.02.2020г.

06.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически– 16:00ч.

Музика

VІ, VІІ

07.02.2020г.

07.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16.00ч.

Изобразително изкуство

V, VІ, VІІ

10.02.2020г.

10.02.2020г.

Писмен-14:00ч.

Практически – 16:00ч.

ФВС

V, VІ, VІІ

11.02.2020г.

16:00ч.

ИУЧ БЕЛ 

VІ, VІІ

19.02.2020г.

14:00ч.

ИУЧ - ЧП

18. 02.2020г.

16:00ч.

ИУЧ БЗО 

VІІ

18. 02.2020г.

16.00ч.

І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. август - септември за учениците V - VІІ клас, както следва:

ЗАПОВЕД № 1845/ 15.07.2019г.

 

На основание чл. 259, ал. 2 и чл. 37 ал. 7, чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.7, ал.3, т.2, ал.4, т.1,  чл.8, ал.3 т.2 и т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5, ал.6, ал. 7, чл. 37, ал., т.1 и ал.2, чл. 38, чл. 40, чл. 41 и чл. 43 от същата наредба и резултати от юнска и юлска изпитни сесии

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. август - септември за учениците V - VІІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Вид на изпита

Дата

Час

БЕЛ

V

Поправителен

12.09.2019г.

8:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Англ. език

V

Поправителен

2.09.2019г.

Писмен – 8:00ч.

Устен – 12:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Математика

VІІ

За оформяне на срочна оценка

9.09.2019г.

8:00

ИТ

 

Поправителен

3.09.2019г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 12:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

История и цивилизации

VІІ

За оформяне на срочна оценка

4. 09. 2019г.

8:00ч.

География и икономика

V

Поправителен

5. 09. 2019г.

8:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Човек и природа

V

Поправителен

30.08.2019г.

8:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

За оформяне на срочна оценка

10.09.2019г.

8:00ч.

Химия и ООС

VІІ

За оформяне на срочна оценка

11.09.2019г.

8 :00ч.

Физика и астрономия

VІІ

За оформяне на срочна оценка

11.09.2019г.

14:00ч.

Изобр. изкуство

VІІ

За оформяне на срочна оценка

4.09.2019г.

 

5.09.2019г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 15:00ч.

Музика

Поправителен

30.08.2019г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 16:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Техн. и предприемачество

VІІ

За оформяне на срочна оценка

3.09.2019г.

4.09.2019г.

 

Писмен – 14:00ч.

Практически- 12:00ч.

ФВС

VІІ

За оформяне на срочна оценка

2. 09. 2019г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

V

Поправителен

12.09.2019г.

12:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

ИУЧ БЗО

VІІ

За оформяне на срочна оценка

10.09.2019г.

12:00ч.

ИУЧ математика

VІІ

За оформяне на срочна оценка

9.09.2019г.

12:00ч.

 

ІІ. ………………..

 

ІІІ. …………….

Директор: Веска Барова