СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„НЕШО БОНЧЕВ“

За СУ „Нешо Бончев“

Ние отваряме едно бъдеще: ако е нужно, винаги можем да създадем нови времеви измерения и да изградим ново светоусещане.

Актуално