Елате ни на гости! -Втора среща по плана за приемственост начален- прогимназиален етап на образование
На 11.06. 2024 г. се проведе втора среща по плана за приемственост начален- прогимназиален етап на образование под мотото „Елате ни на гости!“.
Учениците от 7б клас с класен ръководител Иванка Талева посрещнаха днес в 14 кабинет на СУ „Нешо Бончев“ своите приятели от 4а клас с класен ръководител Мария Добрева. Отново заваляха предизвикателства, с чиято помощ четвъртокласници преговориха материала по човекът и природата. Седмокласници бяха приготвили задачи, презентираха ги и направляваха малките си приятели при тяхното решаване. Имаше награди за най- бързите и любознателни ученици и сладки изкушения за всички в края на срещата. Разделиха се като приятели с положителни емоции, които споделиха чрез обратната връзка в края на часа.