Ден на християнското семейство

По случай Деня на християнското семейство учениците от ГЦОУД IIA клас с учител Десислава Калугерова направиха чудни поздравителни картички за семейства си. Всяко дете ръчно написа послание на радителите си, за да изрази своята обич и признателност.

21 ноември - Ден на християнското семейство

Както всяка година, възпитаниците на СУ ,,Нешо Бончев" не останаха безразлични към празника. На 19. ноември учениците от група за целодневна организация на учебния ден, 1а,в клас, с учител г-жа Мариана Узунова, поднесоха специален поздрав към ръководството на училището. С огромно вълнение и общи усилия, те подготвиха картичка, с която изразиха благодарността си за голямото училищно семейство, с което ги дарява училищната институция. Изпълнени с вълнение и трепет, за първи път прекрачиха вратата на г-жа Керемидчиева - ЗДУД. 

        Малчуганите и тяхната учителка помислиха и за родителите. Те изработиха картички, които почти сами надписаха. 

        Заредени с положителни емоции, учениците си тръгнаха към вкъщи в очакване на празника.

Нашите съседи-планетите

На 12.11.2021 г. в час по човекът и природата с Vб клас бе проведен урок “Нашите съседи-планетите” - съвместна дейност на г-жа Иванка Талева-Мазнекова и г-жа Нора Барова по проект “Заедно опознаваме природата” , НП “Заедно в грижата за всеки ученик”, свързана с осъществяване на приемственост начален-прогимназиален етап. По специално зададени критерии предварително сформирани екипи от петокласници изработиха визитни картички на земните планети Меркурий, Венера, Земя и Марс, на планетите-гиганти Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и на “джуджето” Плутон.  Макар и в онлайн среда, учениците се справиха с предизвикателството да работят в екип, да презентират изработените проекти и  да се самооценят. През месец януари те ще влязат в ролята на учители на четвъртокласници, като ще ги запознаят с планетите от Слънчевата система.

Разгледахме природен център "Спиралата на живота"

На 22.10. 21 г. учениците от 4-в клас посетиха Природния център „Спиралата на живота“ по НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с учителите от прогимназиален етап“.Четвъртокласниците, водени от г-жа Талева, разгледаха класните стаи - Атом, Молекула, Клетка и Вселената, а информацията за всяка от тях, засили интереса на учениците към природата и процесите в нея.

 

Начало на присъствен УП в НЕ

От 15.11.2021г. се възобновява присъствениятучебен процес в СУ „Нешо Бончев“ за паралелките в начален етап, съгласно приложения към заповедта списък.
Списъкът се променя при заявено писмено желание на родителите на учениците за участието им в присъствен учебен процес - Изтегли цялата заповед

Информация за паралелките, които към 10.11.2021г. са утвърдени за участие в присъствен учебен процес - Изтегли

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата - Изтегли

ОБЯВА

СУ "Нешо Бончев" обявява процедура за избор на фирма с предмет на дейност "Доставка на закуски за учениците от начален етап на образованието"
Срок на договора: учебната 2021/2022 година
Прогнозна бройка за дневна доставка: 241 бр.
Прогнозен брой дни за доставка: 100 дни
Критерии за избор: най-ниска цена.
Краен срок за подаване на оферти: 31.12.2021 г.
Кандидатите следва да подадат своите предложения с ценова оферта на адрес:
гр. Панагюрище, ул."Цар Освободител" №7, основна сграда на СУ "Нешо Бончев" или на е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org
Допълнителна информация и проект на договор може да получите на място в училището или на тел.0892609825 - ЗД АСД Райка Фингарова  или e-mail:rayka.fingarova@nbnet.org

ПОКАНА

СУ "Нешо Бончев" отправя покана за подаване на оферти за избор на фирма, предоставяща услуга „Реконструкция, поддръжка и профилактика на интернет мрежата, компютърната и мултимедийна техника“ за нуждите на СУ „Нешо Бончев“ – абонаментно обслужване".

Покана - Изтегли

Договр - Изтегли

Декларация - Изтегли

Запитване - Изтегли

ПОКАНА

ПОКАНА

за подаване на оферти за избор на фирма, предоставяща електроуслуги за нуждите на
СУ„Нешо Бончев“ гр.Панагюрище
 

Уважаеми дами и господа,  

с настоящата покана Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане  чрез събиране на оферти за избор на фирма, предоставяща електроуслуги и абонаментна поддръжка за нуждите на СУ „Нешо Бончев“ гр.Панагюрище.

1. Целият текст на покана