Поправителни изпити през м. май за учениците в ХІІ клас

 ЗАПОВЕД № 1079/ 13. 05. 2020г. 

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.123, ал.1 от ЗПУО, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5, ал.8, чл. 40, 41, ал.1, т., и ал.6 от същата наредба и доклад на класния ръководител на ХІІ клас за учебната 2019/2020г. 

ОПРЕДЕЛЯМ 

І. График за провеждане на сесиятаза поправителните изпити през м. май учениците в ХІІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Вид на изпита

Дата

Начало

Биология и ЗО

ХІІ

За оформяне на годишна оценка

15.05. 2020г.

9:00ч.

……. 

VІ. Класният ръководител има за задача да внесе резултатите от изпитиа в задължителната училищна документация до 2 дни след приключване на изпитната сесия за ученика!

VІІ. Учениците са длъжни да се явят поне 5 минути преди и не по късно от обявеното начало на изпита. Закъснението се включва във времето определено за работа, съгл. чл. 41, ал. 6 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

Контрол върху изпълнението ѝ ще изпълнявам лично.

 

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“

Бончевци сред първите в областта на олимпиада по история и цивилизация

Според официалните протоколи с резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, публикувани преди дни на сайта на СУ „Г. Бенковски” – гр. Пазарджик,  учениците от СУ „Нешо Бончев” оглавяват първите места в гимназиален етап. Десетокласникът Диман Куртев е първи с 65 точки от общо дванадесет ученици от същата възрастова група и има право да участва в национален кръг. На трето място е класирана неговата съученичка Християна Кокотанекова от Хв кл. с 54 точки. На крачки от първите е ученикът от Ха Илчо Машев с 42.5 т. Учениците са решавали отворени тестови въпроси за средновековна и възрожденска българска история, а последната задача за създаване на писмен текст е проверила знанията им за живота и делото на Софроний Врачански.

От единадесетокласниците само трима ученици в цялата област са се явили на втори кръг. На второ място с 53.5 т. е ученичката от ХІб кл. в СУ „Нешо Бончев” Стела Дилова. Тя е показала добри исторически познания, решавайки тестовата част на олимпиадата, а на последния писмен въпрос е представила своите разсъждения за продължителното напрежение в отношенията между Изтока и Запада, известно като Студената война.

И тримата ученици са възпитаници на учителя по история и цивилизация в СУ „Нешо Бончев” - Георги Писков, който традиционно има своите първенци на областни олимпиади по предмета.

Информация: СУ „Н. Бончев”

Математика без граници в СУ „Нешо Бончев“

      Завърши зимният кръг на международния турнир „Математика без граници“, организиран от Педагогическа асоциация „Образование без граници“ /България/ и Научно-образователен център Innovation /Казахстан/. В него участваха над 18 000 ученици  от 19 страни на петте континента: Австралия, Азербайджан, Афганистан, България, Виетнам, Естония, Казахстан, Киргистан, Македония, Малта, Нигерия, Румъния, Русия, САЩ, Словения, Турция, Узбекистан, Украйна и Филипините.

      Участниците от нашето училище бяха 54 ученици от І до VІІ клас. Учениците решаваха 20 задачи- 10 с избираем отговор и 10-със свободен. Всички ученици ще получат грамоти за достойно представяне, а най-добре представилите се- и медали.  Медалистите в този кръг са девет:

      Нето Стилиян Димитров от Іа клас- златен медал; 

      Деян Николаев Пенелов от ІVв клас- сребърен  медал;

      Валентина Кръстева Нанова, Лияна Димитрова Мазнекова, Сияна Радова Ралчева и Стилян Стоянов Цоцорков от І клас- бронзови медали;

      Инеса Христова Скачкова и Ивелина Йорданова Делчева от ІІІ клас- сребърни медали.

      Поздравяваме  нашите ученици и техните учители- Мария Раленекова, Пенка Дюлгярова, Николина Димитрова, Петра Пирдопска, Ени Гаджева за успешното представяне и им пожелаваме успех на следващите кръгове.

 

Ученичка от СУ „Нешо Бончев” е първа в страната на олимпиада по български език и литература

Отличен 6.00 е оценката на единадесетокласничката Миглена Спасова от СУ „Нешо Бончев” на областния кръг на олимпиадата по български език и литература. Близо месец преди настоящата ситуация на дистанционно обучение Миглена взе участие в областния кръг, като писа интерпретативно съчинение на тема „Образът на страха във Вазовата ода „Каблешков”. През тази седмица на сайта на Министерство на образованието бяха публикувани официалните протоколи с резултати от областната олимпиада. Двадесет и двама ученици от цялата страна, получили оценки от отличен 5.50 до 6.00,  са допуснати за участие в национален кръг. На първо място в таблицата с резултати е името на панагюрската ученичка Миглена Спасова от 11б клас, която единствена е оценена с пълна шестица. 

Миглена учи в СУ „Нешо Бончев”, в хуманитарна паралелка с профилиращи предмети български език и литератература, история и цивилизация, английски език и информационни технологии. Нейната учителка по български език и класен ръководител Пенка Пенева е горда със своята ученичка, в чиито способности никога не се е съмнявала. Миглена е отличничка по предмета. Показва завидна езикова култура, забележителен художествен изказ за тази възраст, както и способности за логична и точна аргументация при устни и писмени текстове. Единадесетокласничката Миглена Спасова е изключително щастлива от постигнатия успех и искрено се надява положението с пандемията в страната скоро да се промени, за да се проведе следващият кръг на олимпиадата. 

 Информация: СУ „Н. Бончев”

 

Извънредно положение в страната

Уважаеми родители,

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

∙             Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

∙             Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

∙             Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

∙             Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

∙             Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

∙             Насърчавайте детето да бъде активно.

∙             Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

∙             Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

∙             Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

∙             Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Уважаеми ученици, родители, учители и директори,

 

Обявеното извънредно положение в Република България във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19 поставя всички нас, нейните граждани, и всички системи в държавата в условия, различни от познатите, от обичайните. В условия на повишен риск от заболяване, но и на повишена отговорност, на силно безпокойство по отношение на здравето на ученици, учители, близки, но и на силно изразена потребност от запазване на спокойствие и предприемане на адекватни на ситуацията действия от всички нас.

             Уважаеми ученици, ценността на здравето е безспорна, но нека не разбирате колко скъпо е то едва когато го изгубите. Затова ограничете максимално достъпа си до обществени места, на които има или се предполага, че има струпване на повече хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници или с други хора. Задължително е да се грижите за личната си хигиена, като повишите вниманието към периодичното миене на ръцете, дезинфекцирането с осигурените в семействата дезинфектанти.

           Оставайки си вкъщи, ще допринесете за ограничаване на разпространението на вируса. Времето си можете да осмислите, като преговаряте вече преподадено учебно съдържание и се упражнявате върху практическото прилагане на знанията, както и за усвояване на ново учебно съдържание, като в този процес ще бъде подпомагани от Вашите учители. Те ще ви предоставят необходимата информация по различни канали: електронна платформа за обучение, електронна комуникация и други.

               Уважаеми родители, убедени сме, че ще направите всичко необходимо за това здравето на децата Ви да не бъде застрашено – ще осигурите необходимите предпазни средства, ще разговаряте с децата си за опасността от заразяване и възможностите за предпазване, ще осъществявате необходимия родителски контрол и ще мотивирате децата си да не прекъсват комуникацията с училището въпреки преустановените учебни занятия. Изисква го кризисната ситуация, а училищата ще предложат алтернативни варианти за преподаване и учене от разстояние.

            Уважаеми колеги учители и директори, голямо е предизвикателството, което настъпилите специфични условия поставят пред Вас, но Вие неведнъж сте доказвали, че притежавате компетентности и ресурси, воля и желание за справяне с трудностите. В своите усилия ще бъдете подкрепени най-вече чрез споделяне на учебни материали и ресурси. Още в понеделник, 16 март, Министерството на образованието и науката стартира електронна система на обучение. Електронната комуникация ще даде възможност за обмен на учебни материали – разработки на уроци, работни листове, таблици със систематизирана учебна информация, презентации, филми и др., както между учителите от различни училища, така и за споделяне с учениците и поставяне на конкретни индивидуални и/или групови задачи. Тези от Вас, които имат опит в създаването и използването на електронни ресурси, могат да споделят с други учители и така да ги подпомогнат. Проявявайки солидарност и взаимна подкрепа, ще се справите по-лесно с предизвикателството за обучение от разстояние. За учениците, при които обучението в дигитална среда ще създаде допълнителни затруднения, могат да се използват хартиените варианти на учебниците и използваните в учебната практика досега материали. При обучението на учениците от уязвими групи Вие бихте могли да разчитате на посредничеството и сътрудничеството на училищните медиатори и социални работници. От съществено значение е фактът, че всички Вие ще имате избор по отношение на прилаганите подходи и използваните материали, но свободата да избираш, винаги означава и поемане на отговорност. Вярваме, че както в ежедневната си практика, така и при тези специфични условия ще направите най-подходящия избор за Вашите ученици и ще осигурите поддържането на непрекъснатостта на обучението при добра организация и свързаност между всички страни в учебни процес.

               Своевременното предприемане на подходящите действия и солидарността между педагогическите специалисти, учениците, родителите са необходимите условия за запазване на спокойствие в училищната система, за организиране и провеждане на обучение от разстояние, така че да бъдат обхванати всички ученици, да бъдат използвани подходящите за съответното училище и ученици учебни материали и образователни ресурси.

              Всички действия, предприемани по отношение на обучението на учениците при обявените извънредни обстоятелства, се определят от обществената отговорност, която всеки от нас носи за бъдещето на нацията ни.

 

МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГРИП, ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ВЪЗМОЖНИ СЛУЧАИ НА COVID-19

От 08.03.2020, включително, и след края на грипната ваканция, като превантивна мярка срещу разпространението на грип,  остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19,  се преустановяват училищните събития, пътувания, екскурзии и посещения на обекти, извън учебните заведения на територията на цялата страна.  Отлагат се и планираните състезания и олимпиади, няма да се осъществяват квалификации и обучения на преподавателите до разрешение за провеждане на масови мероприятия от Националния оперативен щаб.

Със заповед на министъра на здравеопазването училищата в областите Габрово и Плевен, където са регистрирани случаи на заразени с  COVID-19, ще преустановят учебния процес до получаване на разрешение от здравните власти. В двете области ще бъдат затворени яслите, детските градини, както и висшите училища.

До 11 март 2020 г. продължава ваканцията за учениците от цялата страна. В случай на допълнително обявяване на неучебни дни, училищата трябва да разработят свои планове за преструктуриране на учебния материал и да осигурят възможност за дистанционно обучение при необходимост.

За неприсъствалите по преценка на родителите деца в детските градини няма да е необходимо представяне на бележка за извинение на отсъствията в период на грипна ваканция. В детските градини остава задължително изискване за медицински преглед на входа и съблюдаване за недопускане на болни или неизлекувани деца.

Преустановява се провеждането на учебни занятия от 6.03.2020г. до 11.03.2020г.

Във връзка със заповед № РД – 01 - 114/05.03.2020г. на Министъра на здравеопазването се  обявява грипна епидемия на територията на РБългария, считано от 6.03.2020г. до 11.03.2020г., вкл. СУ „Нешо Бончев“ преустановява провеждането на учебни занятия за посочения период.

Учебните занятия за учители и ученици ще бъдат възобновени на 12.03.2020г.

 

В СУ „Нешо Бончев“ се учреди „Клуб на родителя“

На 25.02.2020г. в СУ „Нешо Бончев“ се учреди „Клуб на родителя“.

Цели и задачи на Клуба:

  • Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот;
  • Принос за издигане авторитета на училището чрез различни дейности;
  • Реализация на дискусии и срещи със специалисти в областта на психологията, педагогиката, технологиите, общественици и културни дейци, на различни теми, свързани с проблемите на училищния живот и тяхното преодоляване с цел подобряване на средата в нашето училище.

Сърдечно благодарим на родителите, които се отзоваха на поканата ни! Нека стъпка по стъпка да подобрим взаимодействието си, за да успяват и бъдат щастливи нашите деца!

Pages