"Математика без граници"

Нашите медалисти от зимния кръг на състезанието "Математика без граници"