Бончеви инициативи по повод Националната седмица на четенето

Учителите по български език и литература в СУ “Нешо Бончев” провокираха учениците с различни инициативи да се включат в Националната седмица на четенето 2019, която се провежда във връзка със Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността на МОН. Бончевци от пети до седми клас решаваха онлайн езикови задачи „Опознай българския език!”, организирани като игри в интернет от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН. 

В гимназиален етап бончевци решаваха онлайн тест анкета за функционална грамотност след прочитане на разказа на Георги Господинов “Сляпата Вайша”, използвайки споделената образователна среда на Google. Необходимите електронни ресурси за инициативата подготви учителя по БЕЛ Пенка Пенева.

Час на класа в 8б клас с класен ръководител Павлина Димитрова  на 10 декември бе проведен в Театър Дом-паметник. Посетена беше изложбата на Диана Иванова, ученичка в 6в клас, и изложба с творби на известни панагюрски художници “С пулса на твореца”. Сред магичната атмосфера на подредените платна учениците четоха стихове на Валери Петров и разговаряха за мястото на изкуството в живота на човека.

Деветокласниците посетиха Народно читалище “Виделина - 1865” заедно с учителя по музика Юлия Богоева. Запознаха се с началото на библиотечната дейност в Панагюрище и с приноса на видни панагюрци възрожденци. Информираха се за културно-образователни дейности в читалището, в които могат да участват.

 

Десетокласници и техният учител по български език и литература Милка Пискова проведоха своите уроци на тема “Да намерим мъдростта и знанието” в Градската библиотека “Стоян Дринов”.  Учениците разсъждаваха върху въпросите: Защо трябва да четем?, Как да търсим информация?, Защо ние сме един код в интернет? Директорът на библиотеката Ст. Рапонджиев ги потопи в магията на Коледа, като прочете вълшебна коледна приказка, защото и малки, и големи са подвластни на празника. Учениците осъзнаха и приеха идеята на Чарлз Елиът: “Книгите са най-тихите и най-верните приятели, те са най-откритите и най-мъдрите съветници и в същото време най-търпеливите учители.”

Международен ден за борба със СПИН

Скъпи ученици,

Както всички знаете, на 1 декември отбелязваме Международния ден за борба със СПИН. По този повод ние, учениците от екоклуб „Щъркелови криле“ към СУ „Нешо Бончев“, направихме кратка он-лайн анкета и помолихме да бъде попълнена от учениците от 7, 8, 9 и 10 клас. Благодарим на всички 135 ученици, които се включиха. Най-активни и знаещи по темата за ХИВ и СПИН се оказаха 9б клас, следвани от 8в и 7а клас! Поздравления!

Какво показа анкетата?

  • 67,2% от учениците знаят кой е причинителят на СПИН! За останалите да припомним – това е вирус ХИВ, а не е бактерия, паразит или отровно вещество!
  • Радваме се, че над 90% от анкетираните знаят трите начина за предаване на ХИВ-вируса, а именно - полов, кръвен и вертикален (от майка на бебе) път. Държим да отбележим, че чрез насекоми, кихане, кашляне и мръсни ръце вирусът не може да бъде предаден от човек на човек!
  • Стана ясно, че 94,1 % от анкетираните ученици са наясно с предпазните мерки, които трябва да взимаме, за да не се заразим с ХИВ, а именно - използването на презервативи при всеки полов контакт.  Нека припомним, че ваксина за СПИН все още не е открита, антибиотици и други лекарства също не биха могли да ни предпазят.

Какво предстои?

Във връзка с Международния ден за борба със СПИН в нашето училище на 29.11.2019 г. ще се проведе информационна кампания, съвместно с БМЧК, гр. Панагюрище. Очаквайте специално обучените младежи от БМЧК на щанд пред дирекцията на училището. Там те ще раздават червени лентички, символизиращи съпричастността към проблема, информационни брошури, презервативи, както и ще отговарят на вашите въпроси по темата.

Учениците от екоклуб „Щъркелови криле“

Математика без граници

В седмото издание на Международния турнир „Математика без граници” участваха  24 000 ученици от 18 страни. От СУ „Нешо Бончев“,  в математическата надпревара, се включиха 41 ученици.  Всички участници се представиха достойно и получиха сертификати. 

Отличени с медали са 8 ученици.  Сребърни медали спечелиха Силвана Михлюзова от ІІІа клас с учител Петра Пирдопска,  Ивелина Лискова от ІVб клас с учител Недялка Гойчилова и Деян Пенелов от ІVв клас с учител Гергана Милска. 

С бронзови медали се отличиха Красимира Гърбакова от ІІІа клас с учител Петра Пирдопска, Инеса Скачкова от ІІІб клас с учител Ени Гаджева, Любомира Велева и Нели Недкова от ІVа клас с учител Мария Добрева и Елисавета Каменова от Vа клас с учител Илина Гечева.

 Поздравления за всички участници и достойно представяне в зимния кръг на турнира!

 

Иновации в действие в СУ „Нешо Бончев“ пред гости от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – гр. София

Ученици и учители от СУ „Нешо Бончев“ демонстрираха иновативно преподаване пред колеги и десетокласници от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – гр. София. Предизвикателството е част от инициативите за обмяна на опит между иновативни училища в страната по Национална програма „Иновации в действие“.

В четвъртък, на 21-ви ноември, съвместен урок по история и цивилизации и БЕЛ на тема „Глаголицата- знаците, които говорят” в Хв кл. представиха учителите Георги и Милка Пискови. Като основни цели на урока бяха заложени изграждане на важни умения на 21. век, измерване на умения за работа в екип, разпознаване на културни обекти в пространството и времето; познаване на научни хипотези за същността на глаголицата и нейните графични и езикови особености; разбиране на особеностите на писмеността през различни епохи. Ценен акцент от урока беше антиномията /противопоставянето/ между варварите и цивилизованите християни. Как писмеността и християнството приобщават варварите към цивилизования свят, учениците показаха чрез разнообразни методи и задачи - ролева игра, картинен импулс, проучвателни и творчески задачи, разпознаване на изображения, създаване на текст по ключови думи. Учителите и гостите оцениха работата на трите екипа по зададена критериална матрица. Всеки екип се самооцени реално и аргументира критично своето представяне.

Иновационни методи в действие наблюдаваха учители и ученици в часа на учителя по български език и литература Пенка Пенева. Петокласниците разпознаваха и влизаха в роли на герои от вълшебната приказка „Тримата братя и златната ябълка“. Работиха в групи и създаваха текстове за самопредставяне; общуваха чрез електронно писмо с учителя, презентираха своята работа и направиха опит за самооценка чрез предварително зададени критерии.

Пред гостите от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ ученици от ХІа клас представиха урок по биология и ЗО на тема „Равнища на организация на мезосистемата“ с учителя Нина Батева-Куртакова. Целта беше да се изгради цялостна представа за растителния и животинския организъм с помощта на различни електронни приложения – Tinkercad, coggle и LearningApps. Учениците бяха разделени на два големи екипа и получиха задачата и указания за нея в google classroom. Екипите представиха работата си – 3D модели на клетки, coggle схеми и google презентации, осъществиха обратна връзка със съучениците си чрез атрактивни електронни задачи и се самооцениха чрез споделена coggle таблица.

Учениците гости от София заснеха с камера посетените открити уроци, за да направят кратък филм и да споделят видяното като умения, знания и емоции с учители и ученици от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – гр. София. Срещата между двете иновативни училища, работещи по НП „Иновации в действие“, завърши с кръгла маса. Пред гостите Г. Писков представи накратко историята и символите на СУ „Н. Бончев“. Учителите иноватори от двете училища споделиха добри практики и си обещаха да поддържат активна комуникация.

Бончевци се включиха в състезание за млади преводачи на Европейската комисия

        На 21.11.2019г. се проведе тринадесетият конкурс Juvenes Translatores  (Млад преводач), който е част от програмата “Еразъм+” и се организира от ГД “Писмени преводи” на Европейската комисия. За първа година участниците превеждаха онлайн едновременно във всички държави - членки на Европейския съюз. Според правилата на конкурса, право на участие получиха само 17 средни училища от България с ограничение от между двама и петима ученици, родени през 2002 година.

За първи път за званието”Най - добър млад преводач” се съревноваваха и единадесетокласници от СУ “Нешо Бончев”, подготвени от учителя по английски език Антонина Футекова.  Развълнувани и заредени с добро настроение, те се впуснаха в предизвикателството и показаха завидни умения в изкуството на превода. Като истински професионалисти, след края на конкурса учениците бяха критични към представянето си, но всички бяха щастливи, че са получили такъв шанс за изява. С нескрита гордост госпожа Футекова благодари на участниците за отговорното им отношение и сподели своята увереност, че с демонстрираните умения те за пореден път са доказали, че езиковата подготовка в СУ “Нешо Бончев” продължава да е на отлично ниво. 

Победителите от конкурса ще бъдат обявени в началото на месец февруари 2020 година, като церемонията по награждаване ще се проведе през пролетта в Брюксел. 

Успех, Бончевци!

 

Определяне състава на Обществения съвет към СУ „Нешо Бончев“

ДО

ИЗБРАНИТЕ

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪБРАНИЕТО

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

(ВТОРИ ЕТАП)

КЪМ СУ „НЕШО БОНЧЕВ“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОПОДА,

На основание чл. 12, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви уведомяваме, че събранието за определяне състава на Обществения съвет към СУ „Нешо Бончев“ ще се проведе, както следва:

Място: СУ „НЕШО БОНЧЕВ“, КАБ. №15

Дата: 05. 12. 2019г.

Час: 17:30ч.

 

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“

 

ЗАПОВЕД № 326/19.11.2016г.

На основание чл. 259, ал. 1 на ЗПУО и чл. 6, ал. 2 на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 ОПРЕДЕЛЯМ

Броят на членовете на обществения съвет в СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище за периода 2019-2022 г. да бъде СЕДЕМ.

Заповедта да се предостави за информация на родителите и персонала на училището като се качи на училищния сайт!

Организацията и контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Снежина Илчева Машева – ЗДУД.

 

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“

Крос "Борис Мулешков"

На 8-ми ноември се проведе юбилейният тази година лекоатлетически турнир''Борис Мулешков'' със стандартните дисциплини-400 и 800 метра.Новото беше, че пробега се проведе в градският парк, като в него се включиха бегачи от всичките панагюрски училища. При хубаво време, добра организация и много емоции, дистанциите  се  пробягаха в следните възрастови групи:3-4, 5-6, 7-8 и 9-12 класове -момичета и момчета. Ето и победителите  3-4 клас момичета -Магдалена Домусчиева -ОУ "Проф. Марин Дринов'',3-4 клас момчета-Лъчезар Гущеров-ОУ "Проф. Марин Дринов''.5-6 клас момичета-Александра Кукова-СУ ''Нешо Бончев''. Момчета-Марин Раленеков- СУ ''Нешо Бончев'' ,7-8 клас момичета   -Теодора Тропчева-ОУ 20 април'', момчета-Александър Лулчев-СУ ''Нешо Бончев"  ,9-12 клас-Мариела Стоилова, Ивон Гърбешкова и Николета Карабойчева - и трите от СУ ''Нешо Бончев'', юноши-Карлос  Димитров. Сребърни и бронзови медали завоюваха следните състезатели/ки/-Цветелина Лулчева, Нони Гущерова, Емилия Тодорова, Георги Москов, Иван Сейменов, Станислав Костов, Лорена Немигенчева, Поля Червенкова, Момчил Поптолев. На участниците, освен медали, бяха връчени и специално изработени за юбилея тениски - 25 години турнир''Б. Мулешков''.

Различен час по философия за учениците от IХа клас

На 08.11.2019 г., седмица след Деня на народните будители, по инициатива на директора на Общинска библиотека “Стоян Дринов” - Стефан Рапонджиев, ученици от СУ „Нешо Бончев“ имаха възможността да се срещнат с личности, които днес помагат да бъде буден националният ни дух. Доц. д-р Наталия Футекова и поетесата, д-р Стефка Данева, направиха различен и по-вълнуващ часа по философия на учениците от IХа клас.

Доц. д-р Наталия Футекова, наследница на Райна Попгеоргиева Футекова, е управляващ съдружник в „И Ар Пи България” ООД (ERP.BG) – една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер. Тя съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното си участие в образователни и други обществени каузи.

Г-жа Футекова е основател на ERP Academy – иновативен проект на водещи фирми от ERP бранша в България, които заедно целят да направят висшето образование по-адекватно спрямо реалните нужди на бизнеса и да помогнат на бъдещите кадри да са максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес софтуера.

Поетесата д-р Стефка Данева е родена в Нова Загора, живее в Пазарджик. Педиатър по професия, поет – по душа. Автор е на няколко поетични книги за възрастни и за деца. Отличена е в редица национални конкурси, сред които и Националния литературен конкурс за непубликувана детска поезия „Стоян Дринов” в Панагюрище през 2017 г.

Двете дами, макар и от различни генерации, отправиха вдъхновяващи и мотивиращи послания към младите хора да вярват в себе си, да бъдат смели в мечтите си, да се образоват, да са креативни, за да станат успешни и реализирани в България.

Накрая г-жа Футекова предизвика младите хора да влязат в ролята на репортери и да отразят вечерта, срещата на поетесата с панагюрската публика в библиотеката, като им обеща, че ще публикува материала им в своя сайт.

Бончевци представят иновативни уроци пред гости от Момчилград

      От 6-ти до 8-ми ноември СУ "Нешо Бончев" като иновативно училище беше домакин на среща по Национална програма "Иновации в действие". Първият и последния ден домакините използваха, за да запознаят гостите с историята и настоящето на гр. Панагюрище. Вторият ден бе планиран като работен ден, в който гостите да видят отблизо иновативния процес, протичащ в СУ „Нешо Бончев“. През този ден учители и ученици от СУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград, посетиха училището и наблюдаваха няколко открити урока.

      Учениците от IVв клас и техният учител Гергана Милска представиха урок на тема "Самодивско дете". Урокът целеше развиване на уменията за четивна грамотност и работа в екип с помощта на уеб приложенията Kahoot и Survio. Учениците показаха как смартфоните могат да бъдат използвани успешно за решаване на задачите в процеса на обучение. Демонстрираха умения за работа в екип - поемане на отговорности, толерантност и взаимопомощ.

      Учениците от VIIIв клас представиха своята електронна книга „24 чудеса на България“, в която бяха събрали изработените от тях брошури за любимите им места в родната страна. Координирани от техния иновативен учител Силвия Бобекова, осмокласници показаха своите умения за работа с облачните технологии, работа в екип, проучване и събиране на информация, презентационни, чуждоезикови и комуникативни умения. След промотирането на е-книгата аудиторията даде обратна връзка в Ментиметър, която показа, че учениците предпочитат да използват техноресурси в своите часове, т.к. часовете стават по-увлекателни и занимателни за хора любознателни. Всеки напусна стаята, показвайки настроение си с усмивка в Exit poll.

      Пред гостите от Момчилград деветокласници и учителката по химия Иванка Талева-Мазнекова представиха урокът „Значение на металите и техните съединения”. Присъстващите наблюдаваха работа в споделена среда с помощта на Google документи, линкове за директен достъп до ресурси от платформа Moodle и Google-Classroom. Бончевци актуализираха знанията си за метали чрез интерактивна практика “Светофар”. Работиха в екипи и се справиха с различни задачи - да изчислят процентното съдържание на Ca в телата си; да проучат богати на Ca и Mg храни и съставят дневно меню; да запишат формулите на съединения, които образуват котлен камък и “втвърдяват” водата; уравненията, по които се образува бисера в мидите, цвета на фойерверките и т.н. В края на часа учениците бяха предизвикани да събират алуминиеви отпадъци в рамките на 1 седмица, които след това ще претеглят и ще изхвърлят в контейнерите за разделно събиране на отпадъци със знака за рециклиране.    

      Срещата на двете училища в този ден завърши с кръгла маса. Учителят по история  Георги Писков запозна гостите с историята и символите на училището. От своя страна учениците от СУ „Н.Й. Вапцаров“ представиха своето училище. Същинската част от кръглата маса беше обменът на идеи. Директорът на СУ „Нешо Бончев” Веска Барова запозна гостите с резултатите от първия етап на иновативния проект, по който работи училището. Учителите, които са в иновативната комисия, представиха част от своята работа. От своя страна директорът на СУ „Н. Вапцаров”- г-жа В. Чанева, представи част от своите идеи за развитието му, които включват то да работи като иновативно. Присъстващите на кръглата маса учители и ученици си обещаха срещите и обмяната на добри образователни практики да продължат.

      Националната програма „Иновации в действие“ стартира по инициатива на МОН през 2019г. и цели „Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.“ Тези цели през настоящата учебна година се осъществяват чрез контакти между иновативни и неиновативативни училища. Финансират се две посещения -взаимни посещения между две иновативни училища и посещение на неиновативно училище в иновативно. В рамките на посещенията се осъществяват наблюдения на иновативните процеси, обмяна на идеи и опит, създаване на връзки и планиране на общи дейности, чрез които да се проследят резултатите от иновациите при различни условия на образователната среда.

Pages