График

График

за осъществяване на дейностите в училищния етап за записване на ученици в VІІІ клас:

 

От 5 до 30. 08.2019г. – подаване на документи за участие в училищния етап на записване.

Място за подаване на документите: Канцеларията на училището.

Време за работа: 8:00ч. - 16:00ч. 

 

3.09.2019г. - Класиране на учениците, подали документи за участие в училищния етап.

Обявяване на резултатите: до 16:00ч. на същия ден.

Записване на класираните ученици: 4 и 5.09.2019г.

Място: Фоайето в административната част на училището. 

 

Време за записване 8:00 – 16:00ч.

 

ПОКАНА

П О К А Н А

За представяне на оферта за директно възлагане на договор 

по реда на чл. 20, ал.4, т. 2 от ЗОП

С предмет: Доставка по заявка закуски за прогнозен брой 254 ученици от I до IV клас в  СУ „Нешо Бончев”– град Панагюрище за учебната за учебната 2019/2020 г., с прогнозен брой 150 учебни дни. Текст покана - ИЗТЕГЛИ.

ПОКАНА

П О К А Н А

За представяне на оферта за директно възлагане на договор 

по реда на чл. 20, ал.4, т. 2 от ЗОП

С предмет: Доставка по заявка на готови ястия-кетъринг за обедно хранене за прогнозен брой 130 ученици от I до IV клас, обучаващи се на целодневна организация на учебния ден  в СУ „Нешо Бончев”–град Панагюрище, за учебната 2019/2020 г., с прогнозен брой 150 учебни дни”. Текст покана - ИЗТЕГЛИ.

 

Обявление

Проект “ТИМ-Технологии и Иновативни Методи” обявява, че поради добро финансово управление на проекта, има възможност за осъществяването на още една мобилна дейност, съответстваща на целите на проекта. 

За целта имаме желанието да поканим един учител от екипа в СУ”Нешо Бончев” да се квалифицира и осъществи участието в обучителен курс през м.септември.  Моля в рамките на 3 дни, до 2 август, да подадете своите документи в канцеларията и представите желание за  подходящ структуриран 5-дневен курс. Търсенето на  място за настаняване е индивидуална отговорност на кандидата. 

Целите на проекта, резултати и въздействие, можете да прочетете в ЕПР (Европейския план за развитие) на сайта на училището или сайта на проекта www.daskalo.com/team.

Учебници за 2019/2020 учебна година

Учебници за 2019/2020 учебна година

 

Учебници за 2019/2020 учебна година
Клас Учебен предмет Издателство Автори
І-ви клас      
  БЕЛ "Просвета плюс" П. Димитрова,М. Бончева,Н. Петрове
  Математика "Просвета плюс" В.Ангелова, Р. Топалска
  Околен свят "Просвета плюс" Е. Василева, С. Цветанска
  Музика "Просвета плюс" Г. Калоферова, В. Сотирова, Р. Драганова
  Технологии и предприемачество "Просвета плюс" Л. Витанов, М. Райкова
  Изобразително изкуство "Просвета плюс" П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова
ІІ-ри клас      
  БЕЛ "Булвест" 2000 Герджикова, Вълкова, Василева, Сенгалевич
  Английски език "Просвета" 1945 Емилия Колева, Елка Ставрева 
  Математика "Питагор" Милчева, Димитрова, Гернат
  Околен свят "Питагор" Елена Кулина
  Музика "Изкуства" Толедова, Христова, Запрянова
  Технологии и предприемачество "Булвест" 2000 Цанев, Йотова, Кючукова, Паламаркова
  Изобразително изкуство "Рива" Дворянова, Витанов, Дворянов
ІІІ-ти клас      
  БЕЛ "Просвета плюс" П.Димитрова,М.Бончева,Н.Димитрова
  Английски език "Просвета" 1945 Емилия Колева, Елка Ставрева
  Математика "Булвест2000" М.Богданова,М.Темникова,В.Иванова
  Компютърно моделиране "Изкуства"ЕООД Р.Папанчева и колектив
  Човекът и обществото "Просвета плюс" Ек.Михайлова,С.Цветанска,М.Султанова,М.Радилова
  Човекът и природата "Просвета плюс" М.Кабасанова,Ели Пещерска
  Музика "Просвета плюс" Г-Калоферова,В.Сотирова,Р.Драганова
  Технологии и предприемачество "Просвета плюс" Л.Витанов,Ел.Васева
  Изобразително изкуство "Рива " Л.Дворянова,доц.д-р Л.Витанов,Ир.Апостолова
ІV-ти клас      
  БЕЛ ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Пенка Димитрова
  Английски език ПРОСВЕТА 1945, София Елка Ставрева, Емилия Колева
  Математика ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Владимира Ангелова
  Човекът и обществото ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова
  Човекът и природата ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова
  Музика ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
  Технологии и предприемачество ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Любен Витанов, Елисавета Васева
  Изобразително изкуство ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
  Компютърно моделиране ИЗКУСТВА Румяна Папанчева, Тодорка Глушкова
V-ти клас      
  БЕЛ "Анубис" Бъл.ез. -М. Георгиева, В. Жобов Л-ра - К. Протохристова, С. Черпокова
  Английски език КЛЕТ България Your space for Bulgaria 5th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova
  Математика "Анубис" Теодоси Витанов, Чавдар Лозанов
  Информационни технологии Булвест 2000 Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо
  История и цивилизация "Булвест" 2000 Васко Арнаудов, Цветан Цветански и колектив
  География и икономика "Просвета" 1945 С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова
  Човекът и природата Просвета Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска 
  Музика "Просвета" 1945 Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
  Технологии и предприемачество "Анубис" Сашо Плачков, Владимир Петров, Мария Кавданска
  Изобразително изкуство "Анубис" Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова
VІти клас      
  БЕЛ "Анубис" БЕ - М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска; литература - К. Протохристова, С. Черпокова, Н. Даскалов, Е. Петкова
  Английски език КЛЕТ България Your space for Bulgaria 6th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova
  Математика Булвест 2000 Емил Колев
  Информационни технологии Булвест 2000 Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо
  История и цивилизация Булвест 2000 Васко Арнаудов, Цветан Цветански и колектив
  География и икономика "Просвета" 1945 С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова
  Човекът и природата Просвета основано 1945 Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Иванов Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова
  Музика "Просвета" 1945 Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
  Технологии и предприемачество "Бит и Техника" Тодорка Николова, Силвия Гърневска,Светла Ананиева, Валентин Анание
  Изобразително изкуство "Анубис" Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова
VІІ-ми клас      
  БЕЛ "Анубис" БЕ - М. Георгиева, В. Жобов; Литер. - К. Протохристова, С. Черпокова
  Английски език КЛЕТ България Your space for Bulgaria 7th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova
  Математика Архимед Георги Паскалев, Мая Алашка
  Информационни технологии Булвест 2000 Ангел Ангелов - Ачо, Елена Ковачева, Красимир Харизанов
  История и цивилизация "Булвест" 2000 Георги Якимов, Искра баева и колектив
  География и икономика "Проссвета 1945" С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова
  Биология и здравно образование "Просвета" 1945 Мария Кабасанова, Васил Големански, Гергана Комитска, Ренета Петкова
  Химия и ООС "Педагог 6" Митка Павлова и колектив
  Музика "Просвета" 1945 Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
  Технологии и предприемачество "Бит и Техника" Тодорка Николова, Силвия Гърневска,Светла Ананиева, Валентин Анание
  Изобразително изкуство "Анубис" Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова
  Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Галя Русева
VІІІ-ми клас      
  БЕЛ "Анубис" БЕ - М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Инева; литература - К. Протохристова, С. Черпокова, М. Шнитер, Е. Петкова
  Английски език Klett, Think for Bulgaria  
  Математика "Архимед" Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка
  Информатика Булвест 2000 и Анубис Галина Момчева, Тодорка Глушкова, Росица Маринова
  Информационни технологии Булвест 2000  Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо
  Музика "Просвета" 1945 Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров
  Изобразително изкуство "Педагог 6" Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов
  Философия "Анубис" л.Андреева, Р.Найденова, И.Колев, Р.Пожарлиев, Хр.Стоев
ІХ-ти клас      
  БЕЛ "Анубис" М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, Р. Петрова
  Английски език Express Publishing Legacy Part One, Jenny Dooley
  Немски език Klett Magnet Smart Giorgio Motta
  Руски език Клет България ООД Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова
  Математика "Архимед" Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка
  Информационни технологии Булвест 2000  Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо
  История и цивилизация "Анубис" Х.Матанов, Б.Стоянов, Д.Вачков, Е.Карабоева, К. Табакова,Х. Мирчева,Й. Митев, И. Илиев, Г. Рангелова
  География и икономика "Просвета" 1945 С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова
  Музика "Просвета" 1945 Венцислав Димов, Стефанка Георгиева, Лозанка Пейчева, , Милен Димитров
  Изобразително изкуство "Педагог 6"  Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов
  Философия "Просвета -1945" Е.Ва,джийска,  Д.Панева,  Я.Захариев
  Биология и здравно образование.  Учебниците са 2: БЗО VІІІ и БЗО ІХ клас БЗО VІІІ "Просвета - 1945"   БЗО ІХ клас "Педагог 6" VІІІ - Румен Бостанджиев и колектив                                                    ІХ клас - Наташа Цанова и колектив
  Физика и астрономия Булвест 2000  Максим Максимов
  Химия и опазване на околната среда 1. VIII клас - издателство "Педагог 6"            2. IX клас - издателство "Педагог 6" VII клас - Митка Павлова, Милена Кирова и колектив                      IX клас - Митка Павлова, Милена Кирова и колектив  
  Философия "Просвета -1945" Е.Варджийска, Д.Панева, Я.Захариев
Х-ти клас      
  БЕЛ Клет България ООД  Литература - Клео Протохристова, Светла Черпокова. БЕ - Владимир Жобов, Маргарита Георгиева 
  Английски език Express Publishing Legacy, Part Two, Jenny Dooley
  Немски език Klett Magnet Smart Giorgio Motta
  Руски език Клет България ООД  Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова
  Математика "Архимед" Пламен Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка
  Информационни технологии Булвест 2000  Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо
  История и цивилизация Клет България ООД  Христо Матанов, Илия Илиев, Красимира Табакова
  География и икономика "Булвест 2000" Р.Пенин, Т.Трайков, Д.желев, В.Стоянова
  Философия "Педагог 6" Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев
  Биология и здравно образование  "Педагог 6" Наташа Цанова и колектив
  Физина и астрономия „Булвест 2000“ Максим Максимов, Ивелина Димитрова
  Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова и колектив
  Музика "Просвета" 1945  Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова
  Изобразително изкуство "Педагог 6" Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов
ХІ клас      
  БЕЛ "Просвета" БЕ - Т. Ангелова, П. Костадинова; Лит. - Инн. Пелева, Алб. Хранова
  Английски език CUP Complete Advanced, Second Edition, Guy Brook-Hart
  Немски език Klett Direkt zwei Giorgio Motta,Beata Cwikowska
  Руски език Клет България ООД Авторски колектив
  Математика Архимед Георги Паскалев, Мая Алашка
  Информационни технологии Просвета 1945 Мариана Дербатова, Петя Чолакова
  История и цивилизация "Анубис" за Х кл. Христина Мирчева, Галя Рангелова
  География и икономика "Педагог 6" М.Мандева, С.велев, Ц.Заркова
  Философия Екстрем Сергей Герджиков, Яна Мерджанова
  Биология и здравно образование  "Гея-Либрис-ПП" за 10а клас; "Гея-Либрис-ЗП" за 10б клас Ц. Часовникарова, С. Евтимова, М. Атева                                        С. Евтимова, Ц. Часовникарова, М. Атева  
  Физина и астрономия "Булвест 2000" за 10 клас Максим Максимов, Георгиос Христакудис
  Химия и опазване на околната среда "Анубис-ЗП" Г. Близнаков и кол.
ХІІ-ти клас      
  БЕЛ "Просвета" БЕ -Татяна Ангелова, П. Костадинова Л-ра - Инна Пелева, А. Хранова
  Английски език CUP Complete Advanced, Second Edition, Guy Brook-Hart
  Немски език Klett Direkt zwei Giorgio Motta,Beata Cwikowska
  Руски език Клет България ООД Авторски колектив
  Математика "Архимед-ПП" за 12а клас; "Архимед-ЗП" за 12б клас Георги Паскалев, Здравка Паскалева
  История и цивилизация "Анубис" за ХІ кл. В. Мутафчиева, К. Косев, С. Грънчаров, Х. Матанов, И.Илиев, А. Василев
  География и икономика "Педагог 6" М.Мандева, С.Велев, Ц.Заркова
  Свят и личност  Просвета 1945 Мая грекова, Лиляна Деянова и колектив
  Биология и здравно образование  "Гея Либрис-ПП" за 12а клас В.Овчаров, С. Евтимова и кол.
  Физина и астрономия "Булвест 2000" за 10 клас Максим Максимов, Георгиос Хистакудис

І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. август - септември за учениците V - VІІ клас, както следва:

ЗАПОВЕД № 1845/ 15.07.2019г.

 

На основание чл. 259, ал. 2 и чл. 37 ал. 7, чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.7, ал.3, т.2, ал.4, т.1,  чл.8, ал.3 т.2 и т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5, ал.6, ал. 7, чл. 37, ал., т.1 и ал.2, чл. 38, чл. 40, чл. 41 и чл. 43 от същата наредба и резултати от юнска и юлска изпитни сесии

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. август - септември за учениците V - VІІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Вид на изпита

Дата

Час

БЕЛ

V

Поправителен

12.09.2019г.

8:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Англ. език

V

Поправителен

2.09.2019г.

Писмен – 8:00ч.

Устен – 12:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Математика

VІІ

За оформяне на срочна оценка

9.09.2019г.

8:00

ИТ

 

Поправителен

3.09.2019г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 12:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

История и цивилизации

VІІ

За оформяне на срочна оценка

4. 09. 2019г.

8:00ч.

География и икономика

V

Поправителен

5. 09. 2019г.

8:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Човек и природа

V

Поправителен

30.08.2019г.

8:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

За оформяне на срочна оценка

10.09.2019г.

8:00ч.

Химия и ООС

VІІ

За оформяне на срочна оценка

11.09.2019г.

8 :00ч.

Физика и астрономия

VІІ

За оформяне на срочна оценка

11.09.2019г.

14:00ч.

Изобр. изкуство

VІІ

За оформяне на срочна оценка

4.09.2019г.

 

5.09.2019г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 15:00ч.

Музика

Поправителен

30.08.2019г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 16:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Техн. и предприемачество

VІІ

За оформяне на срочна оценка

3.09.2019г.

4.09.2019г.

 

Писмен – 14:00ч.

Практически- 12:00ч.

ФВС

VІІ

За оформяне на срочна оценка

2. 09. 2019г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

V

Поправителен

12.09.2019г.

12:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

ИУЧ БЗО

VІІ

За оформяне на срочна оценка

10.09.2019г.

12:00ч.

ИУЧ математика

VІІ

За оформяне на срочна оценка

9.09.2019г.

12:00ч.

 

ІІ. ………………..

 

ІІІ. …………….

Директор: Веска Барова

С ключови стратегии за мотивиране на учениците се запознаха учители от СУ „Нешо Бончев”

От 8-ми до 10-ти юли учители от СУ „Нешо Бончев” се включиха в обучение в Банско по програма “Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на ученици” /за придобиване на два квалификационни кредита/. Обучението беше проведено от Академия „Нике”, финансирано от Оперативна програма на ЕС „Наука и образование за интелигентен растеж”. Програмата е насочена към педагогически специалисти, които работят с ученици във всички образователни етапи. Обучението беше организирано около темата за планирането и реализирането на изследователски задачи като част от мотивационната стратегия на учителите за активно въвличане на учениците в образователния процес. 

 

По време на обучителните сесии учителите имахавъзможност да бъдат изследователи. Запознаха се с няколко стратегии, с чието приложение надградиха уменията си за планиране на интердисциплинарни проекти в преподаването. Обучението премина при използване на метода “учене чрез правене”, чрез преживяване, дискусии, ролеви игри, споделяне и рефлексия. В последния ден от обучението се дискутираше върху различните видове оценяване, които са приложими към образователния процес. Учителите имаха възможност в група да определят темата на конкретна изследователска задача и интердисциплинарен проект за учениците, съобразявайки се с учебната програма, създадена от МОН за всеки клас, както и да планират изпълнението й през предстоящата учебна година.  

 

Цялостното преживяване от обучението беше емоционално и обогатяващо, развиващо себепознание и познание за другите, провокиращо мислене отвъд стереотипите за образователния процес, както обещаха от Академия „Нике”.

 

Екип „Реклама”, СУ „Н. Бончев”

Бончевци сред първите в статистиките за резултати от ДЗИ и НВО

В края на учебната година идва естественият момент за равносметка и отчитане на резултати. За Средно училище „Нешо Бончев“ този момент за поредна година е повод за гордост. Нашите ученици се представиха достойно на задължителните външни оценявания и заеха първите места в статистиката в община Панагюрище и в област Пазарджик. Средният успех на зрелостниците от гимназията на Държавния зрелостен изпит по български език и литература е мн. добър 4.85 с 10 отлични и 33 много добри оценки. От трите дванадесети класа първенец е ХІІа със среден успех мн. добър 5.20 и една пълна шестица. По-висок е успехът на гимназистите на втория зрелостен изпит. 24 ученици са избрали да покажат знанията си на изпит по биология и здравно образование, където има 10 отлични оценки /две пълни шестици/ и среден успех мн. добър 5.11. 35 бончевци са проверили знанията си по английски език и са изкарали 8 отлични оценки. Випуск 2019 на СУ „Нешо Бончев“ завършва с успех от дипломите за средно образование много добър 5.27, а 22 са отличниците. 

Седмокласниците са първи сред учениците от община Панагюрище с резултатите си на Националното външно оценяване по български език и литература. 77 бончевци са се явили на 17 юни на изпит, а средният успех от оценяването на МОН за нашето училище е 60.66 точки, като за областта резултатът е 52, 58 т., а за страната – 53.58. 55 от учениците ни са получили над 50 т., а четирима са с над 90 т. Официалните резултати поставят учениците от ОУ „20 април“ на второ място, следвани от ОУ „Проф. Марин Дринов“. 

 

Пожелаваме успех на нашите ученици, които доказаха, че знаят и могат. 

Екип „Реклама“, СУ „Н. Бончев“ 

Снимки: Г. Гечев и Л. Пашова

 

eTwinning обучение в СУ „Нешо Бончев“ - Панагюрище

На 1 юли 2019г. в СУ "Нешо Бончев"- Панагюрище се проведе четвърта вътрешно-училищна квалификация – обучение на тема „eTwinning за начинаещи“. Обучението бе водено от Цветелена Таралова – eTwinning посланик към ЦРЧР, НА по програма Еразъм+  със съдействието на Силвия Бобекова – координатор по проект "ТИМ - Технологии и Иновативни Методи”.

eTwinning е място, където хиляди еТуинъри от страната и Европа се свързват помежду си, общуват, създават съвместни проекти и усъвършенстват професионалните си умения, като участват в различни обучителни семинари и събития; дава възможности за дисеминация на постигнатите резултати и подпомага участието в проекти, финансирани по програма Еразъм+; подсилва мотивацията на ученици и учители за съвместна работа. Еднодневното обучение премина в спокойна, релаксираща и вдъхновяваща атмосфера. Участниците бяха запознати с платформата, работния плот eTwinning и работното пространство на TwinSpace. Кратката кафе-пауза ги предразположи към изпълнение на практическите задачи и даде възможност за обмяна на полезни уеб-инструменти в класната стая. На практикума бяха обменени добри практики от активни и завършени тази година проекти. СУ „Нешо Бончев“ разпространиха резултати от проект „ТИМ – Технологии и Иновативни Методи“, а гостите – учители от ОУ „20-ти април“, които също са дългогодишни участници в платформата еТуининг споделиха за „Не на тормоза, бъди мил, живей активно“. 

Европейският план за развитие на училището цели повишаване квалификацията на педагогическите специалисти чрез развиване на дигитални и чуждоезикови компетентности. Иновативните екипи работят на хоризонтално и вертикално ниво - мостът между учители и ученици между отделните образователни етапи бе представен в идеи за нови европейски проекти. Даването на обратна връзка стана чрез Answergardenполезен ИКТ инструмент за обучаемите.

ТИМ към СУ „Нешо Бончев” предлага различни възможности за обучения за учители-новатори от различни образователни етапи с цел повишаване на квалификацията и развиване на умения за 21-ви век  в класната стая. За повече информация www.daskalo.com/team 

Стойността на проекта е 29 524 евро и изпълнението му продължава до 30 септември 2019. 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. юли

ЗАПОВЕД № 1768/ 27.06.2019г. 

На основание чл. 259, ал. 2 и чл. 37 ал. 7, чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл. 7, ал.3, т.2, ал.4, т.1,  чл.8, ал.3 т.2 и т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5 и ал.6, чл. 37, ал., т.1 и ал.2, чл. 40, чл. 41 и чл. 43 от същата наредба, решение на ПС от 27.06.2019г. (Протокол №18) и моя заповед № 1767  /27.06.2019г.

ОПРЕДЕЛЯМ

 І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. юли за учениците VІІ – ХІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІІ

1. 07. 2019г.

8:00ч.

Англ. език

VІІ

2.07. 2019г.

Писмен – 8:00ч.

Устен – 14:00ч.

Математика

VІІ

3.07.2019г.

8:00

ИТ

VІІ

4.07. 2019г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 14:00ч.

История и цивилизации

VІІ

9. 07. 2019г.

8:00ч.

География и икономика

VІІ

8. 07. 2019г.

8:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

5.07.2019г.

8:00ч.

Химия и ООС

VІІ

10. 07.2019г.

8:00ч.

Физика и астрономия

VІІ

12.07.2019г.

8:00ч.

Изобр. изкуство

VІІ

3.07.2016г.

5.07.2019г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 14:00ч.

Музика

VІІ

9.07.2019г.

11. 07.2019г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 8:00ч.

Техн. и предприемачество

VІІ

10. 07.2019г.

11.07.2019г.

Писмен – 14:00ч.

Практически- 14:00ч.

ФВС

VІІ

1. 07. 2019г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

VІІ

8.07.2019г.

14:00ч.

ИУЧ БЗО

VІІ

12.07.2019г.

14:00ч.

ИУЧ математика

VІІ

3.07.2019г.

14:00ч.

 ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“

 

Pages