БАЗА

През последните години учебната база се обновява по НП ИКТ, “Модернизация на материалната база“, РЧР „Подобряване качеството на образованието в средищните училища“, както и със собствени средства. През 2017 година започна изгражданета на Природен център "Спирала на живота" по програма на ФАБ - Училища на бъдещето. Във всеки кабинет има мултимедийна система. Изградена е и WiFi мрежа.