БОНЧЕВИ ПРАЗНИЦИ 2022

Откриване на Бончевите празници с обучение на тема „Колегиална етика и работа в екип“ в Сесийна зала на Община Панагюрище.