Бончевци в националното състезание по безопасност на движението по пътищата

Бончевци  ще представят област Пазарджик на националния  кръг в Националното състезание по безопасност на движението по пътищата.

Отборът на СУ „Нешо Бончев“ ще представи област Пазарджик в националния  кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата /БДП/. Националния  кръг за II състезателна група, ученици от VIII-X  клас, ще се проведе на  17 – 19 .06.2022 г.  в град Попово. Областния кръг на Национално състезание по БДП се проведе на 14 май, в СУ„Георги Бенковски“ – гр. Пазарджик.  съгласно приетия от МОН регламент в две части: писмен  и практически тест. В него учениците от отбора на  СУ „Нешо Бончев“  Таня Узунова -10"в",Петър Дерменджиев- 10"а",Йоана Илчева - 9"б"и Иван Сейменов -8"б"с ръководител Стефан Дошков показаха отлични познания по безопасност на движение по пътищата и демонстрираха умения в майсторско управление на велосипед и с максимален брой точки в двете категории се класира за следващия етап.Националното състезание по безопасност на движението по пътищата се организира и провежда в изпълнението на държавната политика по БДП, насочена към насърчаване на учащите се към безопасно и културно поведение на пътя и е включено в календара на МОН  за ученическите олимпиади, националните състезания и  националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година. Основна цел на състезанието е подпомагане на възпитаването и обучението на учениците за спазването на правила и  формирането на култура за безопасно поведение на пътя.