Бончевци с нови успехи след областен кръг на олимпиадата по ХООС

Николета Наплатанова от IXв клас и Петя Гърнева от VIIв клас успяха да завоюват трето и четвърто място в своите възрастови групи. Момичетата се справиха със задачи, които препънаха много техни връстници. Госпожа Талева и госпожа Семова изказват своите благодарности към ученичките за положените старания и упоритостта им . Желаят им да бъдат здрави и все така успешни!