Българските народни танци в творчеството на художници и композитори

Магията на българските народни танци са вдъхновявали и вдъхновяват не един творец. От незапомнени времена присъстват в бита на българина, украсяват празниците, разведряват делниците, разиграват сърцата и сближават душите на хората. Сдържани и спокойни, достолепни и  грациозни, темпераментни и енергични, народните танци от различните краища на България пленяват със своята магнетичност и красота на движенията...

На 30.03.22 г. заедно с учениците от VIIб клас беше проведен ИДП "Българските народни танци в творчеството на художници и композитори" (Музика -Д. Трошанова и ИзИ - Ст. Дошков).
Целта на урока беше да се запознаят учениците с многообразието на народните ни танци и начините, по които те присъстват в творчеството на българските композитори и художници, като интонации и ритми, багри, картини и т.н.