Бюджет

Отчет бюджет 01.01.2022 - 31.12.2022 - Изтегли 

Отчет ДЕС (Еразъм+) 01.01.2022 - 31.12.2022 - Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2022 - 31.12.2022 - Изтегли 

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 - 31.12.2022 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2022 - 30.09.2022 - Изтегли 

Отчет ДЕС (Еразъм+) 01.01.2022 - 30.09.2022 - Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2022 - 30.09.2022 - Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 - 30.09.2022 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2022 - 30.06.2022 - Изтегли 

Отчет ДЕС (Еразъм+) 01.01.2022 - 30.06.2022 - Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2022 - 30.06.2022 - Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 - 30.06.2022 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2022 - 31.03.2022 - Изтегли 

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2022 - 31.03.2022 - Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм+) 01.01.2022 - 31.03.2022 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2021 - 31.12.2021 - Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2021 - 31.12.2021 - Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 - 31.12.2021 - Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2021 - 31.12.2021 - Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2021 - 31.12.2021 - Изтегли

Отчет ДЕС (КПРПС) 01.01.2021 - 31.12.2021 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2021 - 30.09.2021 - Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2021 - 30.09.2021 - Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 - 30.09.2021 - Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2021 - 30.09.2021 - Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2021 - 30.09.2021 - Изтегли

Отчет ДЕС (КПРПС) 01.01.2021 - 30.09.2021 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2021 - 30.06.2021 - Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2021 - 30.06.2021 - Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 - 30.06.2021 - Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2021 - 30.06.2021 - Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2021 - 30.06.2021 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2021 - 31.03.2021 - Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2021 - 31.03.2021 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2020 - 31.12.2020 - Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2020 - 31.12.2020 - Изтегли

Отчет СЕС (ОУД) 01.01.2020 - 31.12.2020 - Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2020 - 31.12.2020 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2020 - 30.09.2020 - Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2020 - 30.09.2020 - Изтегли

Отчет СЕС (ОУД) 01.01.2020 - 30.09.2020 - Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2020 - 30.09.2020 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2020 - 30.06.2020 - Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2020 - 30.06.2020 - Изтегли

Отчет СЕС (ОУД) 01.01.2020 - 30.06.2020 - Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2020 - 30.06.2020 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2020 - 31.03.2020 - Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2020 - 31.03.2020 - Изтегли

Отчет ДЕС 01.01.2020 - 31.03.2020 - Изтегли

 

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2019 - 31.12.2019 - Изтегли

Отчет СЕС (КПРПС) 01.01.2019 - 31.12.2019 - Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2019 - 31.12.2019 - Изтегли 

Отчет ДЕС 01.01.2019 - 31.12.2019 - Изтегли

 

 

Отчет СЕС 01.01.2019 - 30.09.2019 - Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2019 - 30.09.2019 Изтегли 

Отчет ДЕС 01.01.2019 - 30.09.2019 Изтегли

 

Отчет СЕС 01.01.2019 - 30.06.2019 - Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2019 - 30.06.2019 - Изтегли

Отчет ДЕС 01.01.2019 - 30.06.2019 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2019 - 31.03.2019 - Изтегли 

Отчет ДЕС 01.01.2019 - 31.03.2019 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2018 - 31.12.2018 - Изтегли 

Отчет СЕС 01.01.2018 - 31.12.2018 - Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2018 - 31.12.2018 - Изтегли 

Отчет ДЕС 01.01.2018 - 31.12.2018 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2018 - 30.09.2018 - Изтегли

Отчет СЕС Е 01.01.2018 - 30.09.2018 - Изтегли

Отчет СЕС ТЧ 01.01.2018 - 30.09.2018 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2018 - 30.06.2018 - Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2018 - 30.06.2018 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2018 - 31.03.2018 - Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2018 - 31.03.2018 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2017 - 31.12.2017 - Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2017 - 31.12.2017 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2017 - 30.09.2017  - Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2017 - 30.09.2017 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2017 - 30.06.2017  - Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2017 - 30.06.2017 - Изтегли

 

Отчет бюджет 01.01.2017 - 31.03.2017  - Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2017 - 31.03.2017 - Изтегли

Бюджет 2017 - Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2017 - 28.02.2017 - Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2017 - 28.02.2017 - Изтегли

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 - отчет 2016 година

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 – 30.09.2016 - отчет деветмесечие 2016

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 - отчет 06.2016

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 – 31.03.2016 - отчет 03.2016 ОС

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 - отчет 12.2015 ОС.xls (45568)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2015 – 30.09.2015 - отчет 09.2015 ОС.xls (40,5 kB)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 - отчет 06.2015 ОС.xls (41984)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 - отчет 03.2015.xls (38400)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 - отчет 12 2014.doc (39424)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2014 – 30.09.2014 - отчет 092014.doc (35328)

Отчет на бюджета за полугодието на 2014год. - отчет_062014.doc (34304)

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2014 - 31.03. 2014- отчет 032014.doc (32 kB)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 - отчет 122013.doc (35328)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2013 – 30.09.2013 - отчет 092013.doc (41472)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2013-30.06.2013 - отчет-062013.doc (39936)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за I тримесечие на 2013 година - отчет_032013.doc (36,5 kB)

ОТЧЕТ За изпълнението на бюджета за 2012 година отчет 122012.doc (33,5 kB)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2012год.отчет_09_2012_.xls (32 kB) отчет_092012.doc (31 kB)

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджетаза първо тримесечие на 2012 година

БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 2011 година ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 01.01.2011-31.12.2011

О Т Ч Е Т за изпълнението на бюджета за деветмесечието на 2011 година

БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 2011 година ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 01.01.2011-30.09.2011

БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 2010 година ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 01.01.2010-31.12.2010