ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Национална линия за деца

 

  • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (в сила от м. ноември 2021г.) за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси в СУ „Нешо Бончев“ - Изтегли

  • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси в СУ „Нешо Бончев“ - Изтегли

  •  Телефонни номера за даване на сигнали при установени случаи на корупция, злоупотреби и измами:  0357/62087 и 0357/62163

  • За установени нередности извършени от директора се докладва в РУО - Пазарджик (ул. Пейо Яворов №1) и другите органи по компетентност!