ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Национална линия за деца

Правила за достъп до ОИ - Изтегли

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси в СУ „Нешо Бончев“ - Изтегли