Вътрешноучилищна квалификация

Обучението на тема "Организация на учебния процес по модел 1:1" ще се проведе на 29 и 30.10.2022 г., от 09:30 до 16:30 часа (и в двата дни) в училище. Фирмата, която организира обучението е Център за творческо обучение.