Госпожа Пенка Пенева е удостоена с Почетното отличие „Неофит Рилски”

Нашата учителка Пенка Петкова Пенева-Кокотанекова е удостоена с високото отличие на Министерство на образованието и науката – грамота „Неофит Рилски“.

Почетното отличие „Неофит Рилски“ е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България.

Учредено през 1996 г., по традиция се връчва в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България. ***