График за провеждане на зимната изпитна сесия

График за провеждане на зимната изпитна сесия за ученици в СФО и изпитите за
оформяне на срочна оценка за І-ви учебен срок на учениците V - ХІІ клас, които не са
получили такава, както следва: