График за провеждане на сесията за поправителните изпити м. юни за учениците V и VІ клас

 График за провеждане на сесията за поправителните изпити м. юни за учениците V и VІ клас, както следва: 

ЗАПОВЕД № 1575/14.06.2022г.

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.7, ал. 3, т.2 и т.3,  ал.4, т.1,  чл.8, ал.3 т.2 и т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 22, ал.5 и ал.6, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5 и ал.6, чл. 37, ал.1, т.1 и ал.2, чл. 38, ал.1, т.4, ал.2, чл. 40, чл. 41 и чл. 43 от същата наредба, решение на ПС от 13.06.2022г. (Протокол №23)

ОПРЕДЕЛЯМ

І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити м. юни за учениците V и VІ клас, както следва:

Предмет

Дата

Час

БЕЛ V и VІ клас

28.06.2022

8:00ч.

АЕ V и VІ клас

27.06.2022

8:00ч. писмен

14:00ч. устен

Математика V и VІ клас

23.06.2022

8:00ч.

КМИТ V клас

24.06.2022

11:00ч. писмен

11:00ч. практически

ИТ VІ клас

24.06.2022

11:00ч. писмен

11:00ч. практически

ИЦ V и VІ клас

23.06.2022

14:00ч.

ГИ V и VІ клас

21.06.2022

14:00ч.

ЧП V и VІ клас

21.06.2022

8:00ч.

ФВС V и VІ клас

17.06.2022

11:00ч.

ИзИ V и VІ клас

20.06.2022

 8:00ч. – писмен

14:00ч. практически

ТП V и VІ клас

17.06.2022

8:00ч. – писмен

14:00ч. практически

Музика  V и VІ клас

22.06.2022

8:00ч. писмен

14:00ч. практически

ИУЧ БЕЛ V и VІ клас

28.06.2022

14:00ч.

ИУЧ мат. V и VІ клас

29.06.2022

8:00ч.

ИУЧ ГИ V и VІ клас

29.06.2022

14:00ч. писмен