График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. юли за учениците V - VІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

V и VІ

23.06.2020г.

8:00ч.

Англ. език

V и VІ

24.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Устен – 14:00ч.

Математика

V и VІ

25.06.2020г.

8:00

ИТ

V и VІ

26.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 14:00ч.

История и цивилизации

V и VІ

29.06.2020г.

8:00ч.

География и икономика

V и VІ

29.06.2020г.

14:00ч.

Човекът и природата

V и VІ

30.06.2020г.

8:00

Изобр. изкуство

V и VІ

19.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 15:00ч.

Музика

V и VІ

19.06.2020г.

22.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 8:00ч.

Техн. и предприемачество

V и VІ

22.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически- 15:00ч.

ФВС

V и VІ

18.06.2020г.

10:00ч.

ИУЧ БЕЛ

V и VІ

23.06.2020г.

14:00ч.

ИУЧ - математика

V и VІ

25.06.2020г.

14:00ч.

ИУЧ ИТ

V и VІ

01.07.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 14:00ч.

ИУЧ ЧП

V и VІ

30.06.2020г.

14:00ч.