График по приема и записването на ученици в VІІІ клас в СУ „Нешо Бончев“ по държавен план-прием за учебната 2020-2021 год.

І. Училищна комисия по приема и записването на ученици в VІІІ клас в СУ
„Нешо Бончев“ по държавен план-прием за учебната 2020-2021 год.:
1. Снежина Машева- председател;
И членове:
1. Милка Ангелова Пискова – главен учител по ООП в ГЕ
2. Нина Дивитрова Батева – Куртакова – ст. учител по ООП в ПГЕ

ІІ. График и място за работа на Комисията:

13 – 16.07.2020г. записване на учениците, класирани на І-ви етап;

20 – 22.07.2020г. записване на учениците, класирани на ІІ-ри етап;

30.07.2020г. записване на учениците, класирани на ІІІ-ти етап;

31.08.2020г. приемане на учениците до попълване на свободните места.

Време за работа: 8:00ч. - 17:00ч.

Място: фоайето пред дирекцията на училището.