Документи и формуляри

Свободни места за учебна 2022/2023 година по класове при максимален брой ученици в начален етап 22, в прогимназиален – 26:

Клас Свободни места
І 1
ІІ 8
ІІІ няма
ІV 7
V 9
16
VІІ 3

VІІІ

"Математически"

"Хуманитарни науки"

"Природни науки"

 

6

3

6

ІХ

"Математически"

"Хуманитарни науки" 

"Природни науки"

 

8

2

1

Х няма

ХІ

"Математически"

"Хуманитарни науки" 

"Природни науки"

 

6

1

3

ХІІ

"Математически"

4