Документи и формуляри

Заповед План-прием 2019/2020 - Изтегли

 

Свободни места в паралелките на училището при максимален брой ученици в начален етап 22, в прогимназиален – 26:

  

 Клас/паралелка 

Свободни места

ІІІа

1

ІІІб

2

ІІІв

4

VІІа

2

VІІб

1

Ха

4

Хб

6

ХIа

2

ХIб

4

ХIІа

5

ХIІб

7

 

НВО VІІ клас

За приема след седми клас в сайта на МОМН
https://www.mon.bg/bg/100155

 

 

ДЗИ

Изпитни материали за Държавни зрелостни изпити по години

ННАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г.
за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)   

 
 РЕШЕНИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА относно приемането на държавните зрелостни изпити

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.

 

Още за ДЗИ в сайта на МОМН - https://www.mon.bg/bg/32