Заповед за утвърждаване на критериите за допускане до класиране на ученици както следва:

Можете да се запознаете със заповедта тук - Изтегли