За училището

Стратегията за развитие на СУ „Нешо Бончев“ в периода 2021 – 2024 год. - Изтегли

Правилник за дейността на училището за учебна 2022/2023 година, актуализиран със зап. №1104/5.04.2023г. - Изтегли

Правилник за дейността на училището за учебна 2022/2023 година - Изтегли

Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" 2020-2024г. - Изтегли 

Актуализирана Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" 2020-2024г. - Изтегли

Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" в периода 2016-2020 година - Изтегли

СУ „Нешо Бончев” – гр. Панагюрище е училище с многогодишна история и традиции в областта на науката и изкуството. То е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и за образователните си чуждоезични програми ползва иновативните учебни материали на издателство „КЛЕТ” и издателство „Кеймбридж”. 

Патрон на училището е видният възрожденец Нешо Бончев /1839-1878г./. Биографични данни за него може да прочетете тук .

Училището разполага с богата материална база. В часовете се ползват мултимедийни пособия, спомагащи за по-доброто възприемане на учебния материал. Учениците имат достъп до модерно оборудваните кабинети. Осигурена е и директна връзка към интернет.

СУ „Нешо Бончев” предлага профилирани паралелки със засилено изучаване на български език, английски език, немски език, математика, информационни технологии и биология. За подробности прегледайте раздел Прием на ученици .

Извънкласните дейности осмислят свободното време на учениците от нашето училище. Създадени са добре работещи клубове: „Клуб на родителя”, „Клуб здравно образование”, вестник „Щъркелово гнездо”,  радио  „Teen Time”. Повече подробности за тях могат да се видят в съответните раздели.

Всяка година от 21 до 31 март се провеждат Бончеви празници, които протичат с различни мероприятия.

Ако искате качествено образование за децата си, то нашето училище ви го предлага.