Избор на Охранител

Днес, 24.08.2022год., в 14:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова - директор на СУ „Нешо Бончев“ - председател, Райка Енчева Фингарова – ЗД АСД – зам. председател, Снежина Илчева Машева ЗДУД   – член, Парашкева Маринова Керемидчиева – ЗДУД нач. етап – член, Соня Ангелова Терчиева – ЗАС - член    разгледа подадените документи за длъжността „Охранител“.

Подадени заявления за длъжността „Охранител“

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

1.

1796/27.07.2022 г.

088…15

 

 

Д Ц Д

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено полувисше образование, копие на удостоверение за професионално обучение „Охранител“, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

2.

1797/28.07.2022 г.

089….11

 

 

Ц Д Ф

 

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, мотивационно писмо,  копие на диплома за завършено средно образование,  копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

3.

1803/29.07.2022 г.

088……63

 

 

Д А Х

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование,  копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

4.

1804/29.07.2022 г.

089…….55

 

 

А Н П

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование, копие на трудова книжка, удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

5.

1813/01.08.2022 г.

088……02

 

 

Ф Г Ф

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно специално образование, копие на удостоверение за професионално обучение, „Охранител“, копие на трудова книжка, карта за предварителен медицински преглед, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост, което не е задължително в момента на подаване на документите!

6.

1815/01.08.2022 г.

088…….65

 

 

П И Л

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

7.

1824/03.08.2022 г.

087……66

 

П Д Н

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование, копие на трудова книжка, карта за предварителен медицински преглед, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост, което не е задължително в момента на подаване на документите!

8.

1826/03.08.2022 г.

088…….94

 

 

Л И Ч

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование, удостоверение за завършен курс за дейности с огнестрелно оръжие, удостоверение за завършен курс за обучение на охранители, удостоверение за охранител, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

9.

1830/05.08.2022 г.

089…….18

 

Д А Г

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

10.

1837/11.08.2022 г.

088…….21

 

 

В И А

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно специално образование, копие на трудова книжка, експертно решение на ТЕЛК, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище..

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

11.

1857/22.08.2022 г.

089……09

 

 

Н Г П

Заявление за постъпване на работа, автобиография, копие на свидетелство за зрелост и квалификация, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище..

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

12.

1861/22.08.2022 г.

088……00

 

 

С А Г

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище..

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

13.

1863/22.08.2022 г.

088……..41

 

 

И И Р

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование, свидетелство за професионална подготовка, свидетелство за професионална квалификация – професия „Кулинар“, свидетелство за професионална квалификация – професия „Мениджър в хотелиерството“.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Комисията разгледа подадените документи и покани на интервю кандидатите с вх. № 1857/22.08.2022 г., 1815/01.08.2022 г., 1796/27.07.2022 г. На 25.08.2022 г. комисията реши да предложи мястото на кандидат с вх.№ 1815/01.08.2022 г. Кандидатът следва да се яви на 31.08.2022 г. за сключване на трудов договор.