Избор на педагогически специалист по немски език

Днес, 24.08.2022год., в 14:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова - директор на СУ „Нешо Бончев“ - председател, Снежина Машева ЗДУД   – зам. председател, Парашкева Керемидчиева – ЗДУД нач. етап – член, Райка Фингарова – ЗД АСД – член, разгледа подадените документи за длъжността „Учител/ст. учител по общообразователен предмет в гимназиален/прогимназиален етап – немски език“. 

Подадени заявления за длъжността

„Учител/ст. учител по общообразователен предмет в гимназиален/прогимназиален етап – немски език“

 

№ по ред

Входящ номер

Тел. номер

Име

Образование

Забележка

1.

1793/27.07.2022 г.

089…26

 

П. П. Б

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „Български език и немски език“, уверение за придобиване на ОКС МАГИСТЪР, спец. „Теория и практика на ЧБО – Немски език“, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

2.

1821/02.08.2022 г.

089…49

Д. М. П.

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „Лингвистика с информационни технологии (английски език и немски език)“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, спец. „Английски език и методика“, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

3.

1832/09.08.2022 г.

087…38

 

 

Д.Д. Г.

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, автобиография, копие на свидетелство за професионална квалификация по специалност „Приложна лингвистика/немски език и славистика“, копие на свидетелство за професионална квалификация „Учител по немски език“, копие на свидетелство за професионално-квалификационна степен, копие на свидетелство за ПЕТА ПКС, удостоверение „Немска лингвистика, Славистика, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

4.

1852/17.08.2022 г.

089….37

 

 

Р. Г. Н.

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „Български език и немски език“, копие на свидетелство за професионална квалификация по професия „Оператор на компютър“, спец. „Текстообработване“, копие на трудова книжка, карта за предварителен медицински преглед, свидетелство за съдимост.

 

Комисията реши да предложи на кандидата под № 2 работното място. Същият е желателно да се яви до 30.08.2022г. в СУ „Нешо Бончев" за потвърждение.