Излет до м. "Граждане"

На 26.03.2022 г. беше проведен поход с ученици от V до ХІІ клас до местността "Граждане". След тонизиращото изкачване на върха, учениците се подкрепиха и освежиха. В края на похода всички бяха поизморени, но доволни и щастливи.