Информация

 

 1. Стратегията за развитие на СУ „Нешо Бончев“ в периода 2021 – 2024 год. - Изтегли
 2. Правилник за дейността на училището за учебна 2022/2023 година - Изтегли
 3. Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година - Изтегли
 4. Правилник за дейността на училището за учебна 2020/2021 година - Изтегли
 5. Правилник за дейността на училището за учебна 2019/2020 година - Изтегли
 6. Правилник за дейността на училището за учебна 2018/2019 година - Изтегли
 7. Промени в правилника /от 19.02.2018/ - Заповед
 8. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХIІ) - Изтегли
 9. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХІ) - Изтегли
 10. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 - Изтегли
 11. Етичен кодекс - Изтегли
 12. Правилник за дейността на училището (променен от 01.02.2017г.) - Изтегли
 13. Правилник за дейността на училището (променен от 13.12.2016г.) - Изтегли
 14. УЧИЛИЩЕН  ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА - стар - Изтегли
 15. Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" в периода 2016-2020 година - Изтегли
 16. Актуализирана Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" 2020-2024г. - Изтегли
 17. Мерки за безопасна работа в условия на заплаха от COVID - Изтегли

 

 

ЗВЕЗДА Е НАРЕЧЕНА SCHOOL NESHO BONCHEV