Информация за приема в VІІІ клас

Подробна информация за приема н VІІІ клас търсете в раздел Прием.