Лятна изпитна сесия

График за провеждане на лятна изпитна сесия за ученици в СФО и поправителна сесия - юни за учениците, получили слаби оценки или такива с неоформен срочен успех по предмети от ІІ-ри учебен срок, както следва:

А. За ученици в СФО (самостоятелна форма на обучение) и поправителни изпити за  годишно оценяване:

Предмет

Клас

Дата

Час

Български език и литература

V, VІ, VІІ

21.06.2023г.

8:00ч.

Английски език

VІ, VІІ

22.06.2023г.

22.06.2023г.

8:00ч. – писмен

13:00ч. - устен

Математика

VІ, VІІ

23.06.2023г.

8:00ч. писмен

Компютърно моделиране и информационни технологии

V, VІ

26.06.2023г.

Писмен 8:00ч.

Практически 12:00ч.

Информационни технологии

VІІ

26.06.2023г.

Писмен 8:00ч.

Практически 12:00ч.

История и цивилизации

27.06.2023г.

8:00ч.

География и икономика

VІ, VІІ

27.06.2023г.

14:00ч.

Човек и природа

V, VІ

28.06.2023г.

8:00ч.

Химия и опазване на околната среда

VІІ

23.06.2023г.

8:00ч.

Физика и астрономия

VІІ

29.06.2023г.

13:00ч.

Биология и здравно образование

VІІ

28.06.2023г.

8:00ч.

Музика

V, VІ

20.06.2023г.

21.06.2023г.

Писмен 11:00ч.

Практически 10:30ч.

Изобразително изкуство

V

19.06.2023г.

8:00ч.- писмен

14:00ч. - практически

Технологии и предприемачество

V, VІ

20.06.2023г.

8:00ч. – писмен

14:00ч. - практически

Физическо възпитание и спорт

V

19.06.2023г.

10:20ч.

БЕЛ ИУЧ

26.06.2023г.

14:00ч.

Математика ИУЧ

28.06.2023г.

14:00ч.

Музика ИУЧ

21.06.2023г.

13:00ч. – писмен

16:00ч. - практически

Информационни технологии ИУЧ

VІІ

26.06.2023г.

Писмен 8:00ч.

Практически 12:00ч.

 

Б. За оформяне на срочен успех на ученици в ДФО:

 

Предмет

Клас

Дата

Час

Български език и литература

V, VІ

21.06.2023г.

8:00ч.

Английски език

V, VІ

22.06.2023г.

22.06.2023г.

8:00ч. – писмен

12:00ч. - устен

Математика

V, VІ

23.06.2023г.

8:00ч. писмен

Компютърно моделиране и информационни технологии

26.06.2023г.

Писмен 8:00ч.

Практически 12:00ч.

История и цивилизации

27.06.2023г.

8:00ч.

География и икономика

V, VІ

27.06.2023г.

14:00ч.

Човекът и природата

V, VІ

28.06.2023г.

8:00ч.

Музика

V, VІ

20.06.2023г.

21.06.2023г.

Писмен 11:00ч.

Практически 10:30ч.

Изобразително изкуство

V, VІ

19.06.2023г.

8:00ч.- писмен

14:00ч. - практически

Технологии и предприемачество

V, VІ

20.06.2023г.

8:00ч. – писмен

14:00ч. - практически

Физическо възпитание и спорт

V

19.06.2023г.

10:20ч.

БЕЛ ИУЧ

V, VІ

26.06.2023г.

14:00ч.

Математика ИУЧ

V, VІ

28.06.2023г.

14:00ч.

География и икономика ИУЧ

V

29.06.2023г.

8:00ч.

 

В. За поправителни изпити на ученици със слаби оценки:

 

Предмет

Клас

Дата

Час

Български език и литература

V, VІ

21.06.2023г.

8:00ч.

Английски език

V

22.06.2023г.

22.06.2023г.

8:00ч. – писмен

12:00ч. - устен

Математика

V, VІ

23.06.2023г.

8:00ч. писмен

Компютърно моделиране и информационни технологии

V

26.06.2023г.

Писмен 8:00ч.

Практически 12:00ч.

История и цивилизации

V, VІ

27.06.2023г.

8:00ч.

География и икономика

V, VІ

27.06.2023г.

14:00ч.

Човекът и природата

V, VІ

28.06.2023г.

8:00ч.

Технологии и предприемачество

V, VІ

20.06.2023г.

8:00ч. – писмен

14:00ч. - практически

БЕЛ ИУЧ

V, VІ

26.06.2023г.

14:00ч.

Математика ИУЧ

V, VІ

28.06.2023г.

14:00ч.

География и икономика ИУЧ

V

29.06.2023г.

8:00ч.