Моят роден град

През изминалата година бе изготвен уебсайт "Моят роден град" - продукт от интердисциплинарен урок в VІІІБ клас, предмети: английски език и информационни технологии.

Поради преминаване в електронна среда на обучение, не можа да бъде представен.

Сайтът е създаден да бъде в помощ на всички туристи, които посещават града ни. Затова информацията е много подробна от географско положение на града, история, хотели, цени, отрасли от икономиката до места за забавления. 

Всичко, от снимковия материал до текстовете на английски език са работа на учениците.

Искрени благодарности за положения труд!

Учители: Сн. Симеонова и Н. Лютова