Научи чрез опит

“Научи чрез опит” - това е мотото на няколко нестандартни часове по физика и астрономия, проведени иорганизирани през месец юни от г- жа Радка Семова.

В коридора на третия етаж, който е част от природния център на училището, ученици от 10 б клас демонстрираха на по - малките шестокласници и седмокласници интересни опити от електричеството, магнетизма, оптиката, простите механизми, звуковите вълни, топлинното разширение на телата и трептене на телата.

Много емоции, въпроси и вълнение имаше във всички участници в тези нестандартни часове, в които ученици обучаваха ученици.

Тези уроци, изпълнени с много уреди и опитни постановки помогнаха за развитие на практическите умения у учениците и на познавателния им интерес.

От видяното и направеното учениците изградиха дигитални, социални и граждански компетентности и отнесоха със себе си незабравими емоции.