Начало на присъствен УП в НЕ

От 15.11.2021г. се възобновява присъствениятучебен процес в СУ „Нешо
Бончев“ за паралелките в начален етап, съгласно приложения към заповедта списък.
Списъкът се променя при заявено писмено желание на родителите на учениците за
участието им в присъствен учебен процес - Изтегли цялата заповед

Информация за паралелките, които към 10.11.2021г. са утвърдени за участие в присъствен
учебен процес - Изтегли

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата - Изтегли