Нашето училище – чисто и красиво!

Нашето училище – чисто и красиво!

Позитивна и цветна учебна среда!

Тази  година  във връзка с отбелязване на Бончевите празници учителите в ГЦОУД  на 3. а, б, в клас и ресурсният учител заедно с учениците запретнаха ръкави, за да направят училището още по-красиво и уютно под надслов „Бончевци за по-чиста околна среда“.

На 18.03.2021 г. децата  и учителите се погрижиха класните им стаи и коридора да светнат от чистота, засяха цветя и поставиха табели с призиви за опазване на чистота. Табелите и цветята, поставени в коридорите, веднага  привлякоха вниманието на всички ученици в училище.

Преслава Обретенчева от 3 б клас представи презентация на тема ”Рециклиране”. Запозна учениците с необходимостта от разделното събиране и ползата от рециклирането. Призова своите съученици да събират разделно своите отпадъци за да имаме по-чиста околна среда.

Замисълът на тези инициативи е у подрастващите да бъдат създадени трайни навици за опазване чистота на заобикалящата ни среда и непоносимост към безотговорното изхвърляне на отпадъци.