Олимпиади КИНГС

Учениците от 3.б клас с класен ръководител Г. Милска днес получиха своите сертификати за участие в квалификационния кръг на Kings олимпиади.