ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ (ВТОРИ ЕТАП) КЪМ СУ „НЕШО БОНЧЕВ“

ДО

ИЗБРАНИТЕ

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪБРАНИЕТО

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

(ВТОРИ ЕТАП)

КЪМ СУ „НЕШО БОНЧЕВ“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОПОДА,

На основание чл. 12, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви уведомяваме, че събранието за определяне състава на Обществения съвет към СУ „Нешо Бончев“ ще се проведе, както следва:

Място: СУ „НЕШО БОНЧЕВ“, КАБ. №15

Дата:12. 12. 2022г.

Час: 17:30ч.

 

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“