О Б Я В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

 

На Вашето внимание представяме спечелването на проект „ТИМ+ ПРО“ (Технологии и Иновативни методи + Професионално ориентирани цели) с регистрационен № 2018-1-BG01-KA101-078339 по програма Еразъм+, КД1, сектор "Училищно образование", който цели да се квалифицира педагогическият персонал и надгради положителното въздействие върху индиректната целева група– учениците, обучаващи се в училището;да се създадат професионално-интегрирани уроци чрез екипна работа, за да се развиват дигитални, чуждоезикови и комуникативни компетентности. Планувани са 9 мобилности, които ще бъдат включени в 4 ключови дейности през 2021:

1.      „Управление на класната стая - решения за учители: нови методики, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за развитие“, Европас Учителска академия, Флоренция (3 учители от различни образователни етапи и директор)

2.      „Методология 3R – oсвежени, обновени, енергизирани“, ETI (Executive Training Institute) (1-2 учители, преподаващи в различни образователни степени)

3.      „Управление на разнородна класна стая“, Учителска академия Европас (1 гимназиален учител)

4.      Структурирани образователни визити/ институти & Обучителен семинар в Рейкявик, Исландия“, English Matters. (2 учители и директор)


Какво се крие зад ТИМ+ПРО?
Екипна работа и ПРОфесионализъм? (TEAM+PRO = Technologies Embrace Attractive Methods & Proficiency Relevant Objectives). Проектът е финансиран в размер 27 405 евро.

 

От днес 30 септември 2020г. започва Процедура за селектиране на участниците и подаване на пакети с документи. За целта желаещите кандидати могат да подават своите документи, както следва:

    1. Заявление

    2. Мотивационно писмо

    3. СВ – европейски формат

    4. Приложени дипломи и международни сертификати

Приоритети: учители-членове на ПУО в Иновативно училище; учители–творци в уеб платформи; дигитални и езикови умения.

Срок: 15 октомври 2020г.

Място за подаване: Канцеларията  АТС - да се сложи входящ номер 

 

Документите ще бъдат разгледани от Комисия (2 учители и 1 родител), която е назначена със Заповед. Участниците в Комисията подписват Декларация, че няма да участват като кандидати в проекта. В срок до 20 октомври 2020г. Комисията ще излезе с Протокол-решение за одобрените мобилности.

 

*Резюме на проекта, ЕПР (нужди - планувани дейности – интегриране на придобитите ЗУК, въздействие и резултати) са качени на сайта на СУ „Нешо Бончев“ в секция „Проекти“.