Партньори

Асоциация на Кеймбридж училищата в България

През пролетта на 2005 г. с подкрепата на Cambridge University Press бе създадена Асоциация на Кеймбридж училищата в България, които използват в обучението по английски език висококачествените издания на най-старото издателство в света.

Основната задача, която си поставя Асоциацията на Кеймбридж училищата в България при своето учредяване, е повишаване нивото на обучение по английски език в училищата-членове на Асоциацията и популяризиране изпитите на университета Кеймбридж като световно признат стандарт за владеене на езика.

 “...Всеки път, когато посетя България, нейните добре запазени исторически паметници и сгради ми напомнят за богатата й културна история и за уважението, с което хората се отнасят към стремежа за знание. Със сигурност разбирате, че ние в Cambridge University Press сме се посветили на същата цел. Ние сме неразделна част от университета и сами отпечатваме и публикуваме изданията си с цел „напредък, съхранение, разпространение и задоволяване жаждата за знание във всички области". За милиони хора по целия свят ние представляваме единствената реална връзка с Кеймбриджкия университет.

    Ние се отличаваме с това, че сме най-старото издателство в света - основано с кралски указ и предоставено на университета от Хенри VIII през 1534 г. Въпреки че първата книга е отпечатана 50 години по-късно през 1584 г., впоследствие са отпечатани огромен брой издания! Черпейки знания от богатия си опит, публикуваме и изданията, свързани с ELT (English Language Teaching) или с преподаването на английски език. Именно те се радват на голяма популярност и търсене, което ни позволява да предложим широка гама от интересни, модерни и изключително полезни учебници и учебни помагала, предназначени за училищата и университетите по целия свят…”

Пол Збиглий

Регионален мениджър

Централна и Източна Европа

Cambridge University Press

 

 

Издателство ПОНС - България

 

 

Издател на речници и езикови помагала.

Изключителен представител на Cambridge University Press, Klett и Difusion за България.

 Издателство ПОНС България ЕООД е първият и единствен изключителен представител на Cambridge University Press, Klett и Difusion за България. Те предлагат учебните издания на най-добрите издателства в областта на чуждоезиковото обучение и гарантират методическа подкрепа за преподавателите.

 Тяхната цел е повишаване качеството на обучението по чужд език в България.

 За повече информация посетете www.pons.bg 

 

 Д-р Христо Чочев чрез Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий”

 

Училищно настоятелство (УН)

 УН при СУ „Нешо Бончев” е създадено като организация през учебната 1994/95 год. За пръв председател тогава е избран Никола Митев - местен бизнесмен.

През 1999 год. председател става инж. Христо Шондев.

От м. март. 2001 год. започва работата си ново настоятелство под председателството на Велко Сапунджиев - зам. кмет по стопанските въпроси на общината.

С решение № 479 от 10. 03. 2003 год. на Окръжен съд гр. Пазарджик е регистрирано като сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при СУ „Нешо Бончев”” с председател Панчо Димитров Галчев.

С решение № 2045 от 05. 12. 2005 год. на същия съд е променен уставът и управителният съвет на УН. За председател отново е избран Панчо Галчев.