Партньори

 

 Общинска библиотека „Стоян Дринов”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В СУ "Нешо Бончев" използваме RoboDK за симулация и офлайн програмиране на индустриални роботи.