Подадени заявления за длъжността „Чистач-хигиенист“