Празник на знанието на I б клас в Общинска библиотека „Стоян Дринов“, Панагюрище

На 28.03. учениците показаха радостта си чрез стихове от своите знания за буквите и техните звукове, правилата за проверка на звучни съгласни в края на думите и рими. Посрещнаха Читанката и изпратиха Буквара. Показаха, че ученето е лесно чрез решаване на упражнения в групи. Пяха песни. Чуха откъси от детски книги, които дават на човек мъдрост, вдъхновение и утеха, от по-големи ученици в V клас. Ученик и родител представиха любима прочетена книга заедно.

Празненството премина под надслов: Вече мога да чета. Книгите ни вдъхновяват“.

Получиха подарък от Директора на Общинска библиотека - читателска карта за една година. Разбира се имаше и лакомства. Подарък - книга: „Дивите лебеди и други приказки“ получиха от г-жа Нели Борисова, учител в детска градина, като поздрав за етапа на ограмотяване. Първата си книга получиха и от своите родители. Интерактивна игра подари на учениците г- жа Парашкева Керемидчиева.

Имаше питка и много лакомства, а радостните моменти бяха запечатани в много снимки.