Представяне на двуезичен уебсайт „RECONNECT IN THE DISCONNECTED WORLD“

На 24 март беше представен крайният продукт от работата по интердисциплинарния проект “Reconnect in the Disconnected World” /БЗО и АЕ/. 

Целта на проекта беше развиване на чуждоезикови, дигитални и комуникативни умения чрез сътрудничество, осмисляне на глобални екологични проблеми и подготовка за предстоящите ДЗИ – глобални теми „Екология“ и „Нови Технологии“.

В рамките на 6 месеца учениците от XIIв клас под ръководството на учителите си Мариела Варадинова и Силвия Бобекова правиха задълбочени проучвания и изработваха разнообразни електронни продукти по няколко глобални екологични теми - “Антропогенно въздействие върху екологичните фактори и биоразнообразието”, „Намаляване на екологичния отпечатък в града ни“, “Бизнес, Здраве и ООС”. Използвани бяха различни дигитални ресурси за презентиране на резултатите от проучвателната дейност - Google Workspace – Google sites; Canva; Bookcreator; LearningApps; PuzzleMaker; Powtoon; SparkAdobe и др. 

Изработените от учениците продукти бяха подредени в уебсайт“Reconnect in the Disconnected World”, който бе разпространен с QR код.