ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година СУ "Нешо Бончев" 

 Заповед за утвърждаване на държавен план-прием (ДПП) за учебната 2023/2024 година в VIII клас и Приложение 1

Презентация от родителската среща

Профил: Математически

Класен ръководител: Николай Петров 

Профилиращи предмети:

   Математика

   Информатика

Балообразуване 

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

 - Оценките по ИТ и математика от свидетелство за завършено основно образование.

Профил: Хуманитарни науки

Класен ръководител: Пенка Пенева-Кокотанекова

Профилиращи предмети:

  Български език

  История

Балообразуване 

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

 - Оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелство за завършено основно образование.

Профил: Природни науки

Класен ръководител: Иванка Тодева

Профилиращи предмети:

  Биология и ЗО

  Химия и ООС

Балообразуване 

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

 - Оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелство за завършено основно образование.

Проверката на резултати от изпити, подаването на заявления за участие в класиране след 7. клас и да получаване на информация за самото класиране се осъществява чрез Единна информационна система за изпити и прием - infopriem.mon.bg.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания в VІІ клас:

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

 

График на дейностите по приемането на учениците  

 

 

 

Вид дейност

Срок

 

 

Прием в VIII

клас

 

 

 

 

 

Подаване на заявления за насочване към комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 - 21 май 2023 г.

 

 

Записване на учениците, насочени от комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2023 г.

 

 

Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 - 07 юли 2023 г.

 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи

етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

 

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 - 17 юли 2023 г.

 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

 

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 - 24 юли 2023 г.

 

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

 

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 - 27 юли 2023 г.

 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

 

 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2023 г.

 

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

 

 

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

 

7-8 август 2023г.

 

 

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

 

до 10 август 2023г.

 

 

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

 

11-14 август 2023г.

 

 

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

 

до 16 август 2023г.

 

 

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап

определя се от директора след 16 август 2023г., но не по-късно от 10 септември 2023г.

 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием от началника на РУО

до 14 септември 2023 г. вкл.

 

___________________________________________________________

Прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година СУ "Нешо Бончев" 

График на работа на Комисията по приема и записването на ученици в VІІІ клас в СУ „Нешо Бончев“ по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година:

13 – 15.07.2022г. записване на учениците, класирани на І-ви етап;

21 – 22.07.2022г. записване на учениците, класирани на ІІ-ри етап;

1 - 2.08.2022г. записване на учениците, класирани на ІІІ-ти етап;

31.08.2022г. приемане на учениците до попълване на свободните места.

Време за работа: 8:00ч. - 17:00ч.

Място: фоайето пред дирекцията на училището.

Забележка: Комисията изпълнява задълженията си само в работни дни.

Инструктаж НВО VII клас - Изтегли

Профил: Математически

Класен ръководител: Костадинка Господинова-Караджова

Профилиращи предмети:

   Математика

   Информатика

Балообразуване 

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

 - Оценките по ИТ и математика от свидетелство за завършено основно образование.

Профил: Хуманитарни науки

Класен ръководител: Снежа Симеонова

Профилиращи предмети:

  Български език

  История

Балообразуване 

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

 - Оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелство за завършено основно образование.

Профил: Природни науки

Класен ръководител: Стефан Дошков

Профилиращи предмети:

  Биология и ЗО

  Химия и ООС

Балообразуване 

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

 - Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

 - Оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелство за завършено основно образование.

Проверката на резултати от изпити, подаването на заявления за участие в класиране след 7. клас и да получаване на информация за самото класиране се осъществява чрез Единна информационна система за изпити и прием - infopriem.mon.bg.

График на дейностите по приемането на учениците  

Вид дейност

Срок

Прием в VIII клас

 

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

 03 – 21 май 2022 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл.  95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2022 г. 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

05 – 07 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране 

до 12 юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 – 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране 

до 20 юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 – 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  

25 юли 2022 г. 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 – 02 август 2022  г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора, 

до 10 септември 2022 г. 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2022 г. вкл.

 ______________________________________________

Прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година СУ "Нешо Бончев" 

Презентация от родителската среща - инструктаж - Изтегли

Профил: Математически

Класен ръководител: Нистор Хаинов

Профилиращи предмети:

   Математика

   Информатика

Балообразуване 

     Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

     Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

     Оценките по ИТ и математика от свидетелство за завършено основно образование.

 

Профил: Хуманитарен

Класен ръководител: Георги Георгиев

Профилиращи предмети:

  Български език

  История

Балообразуване 

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

Ø  Оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелство за завършено основно образование.

 

Профил: Природни Науки

Класен ръководител: Радка Семова

Профилиращи предмети:

  Биология и ЗО

  Химия и ООС

Балообразуване 

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

Ø  Оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелство за завършено основно образование.

 

Държавен план-прием в VIII Kлac зa учeбната 2021/2022 - Изтегли

 

За учебната 2020/2021 година СУ "Нешо Бончев" предлага прием в две паралелки с интензивно изучаване на английски език.

 

    Списък на класирани за етап 1    
 Профил- Природни науки с интензивно изучаване на английски език
Вх. № Име Презиме Фамилия Пол Бал Желание
 ======= ДИАНА ************ ШОПОВА *** 408,5 1
 ======= ИВАЙЛА ************ КАРБАНОВА *** 399,5 1
 ======= НЕЛИ ************ ГЕОРГИЕВА *** 397,5 1
 ======= ЙОАНА ************ ИЛЧЕВА *** 391,5 1
 ======= НИКОЛА ************ НИКОЛОВ *** 367,5 1
 ======= ИГЛИКА ************ ДРАГАНОВА *** 346,5 1
 ======= СТЕФАНИ ************ ФЕРКОВА *** 332,5 1
 ======= ДЕНИЦА ************ СТАНЧЕВА *** 325,5 1
 ======= ГЕОРГИ ************ ЧАРДАКОВ *** 323 1
 ======= ДЕЛЯН ************ БАРЗЕКОВ *** 321 1
 ======= ГЕОРГИ ************ СТАНЧЕВ *** 320,5 1
 ======= ВИКТОР ************ ЗЛАТАНОВ *** 319,5 1
 ======= ЕЛЕОНОРА ************ ПАШОВА *** 308 1
 ======= ЙОАНА ************ ЗАГОРСКА *** 306,5 1
 ======= СИЛВИЯ ************ АНДОНЯН *** 300,5 1
 ======= ГЕОРГИ ************ РОГЛЕВ *** 294,5 1
 ======= НИКОЛА ************ КИРОВ *** 293,5 1
 ======= МАРИЯ ************ КАРАЙЛЕВА *** 286,5 1
 ======= ДАНИЕЛ ************ ПЕНЧЕВ *** 282,5 1
 ======= ДИЯНА ************ ЦВЕТАНКОВА *** 266,5 1
 ======= ЦВЕТЕЛИН ************ ЕФТИМОВ *** 263 1
 ======= ГАЛЯ ************ ИВАНОВА *** 256 1
 ======= ГЕОРГИ ************ УЗУНОВ *** 255 1
 ======= ВИКТОРИЯ ************ ЧЕРНИРАДЕВА *** 245 1
 ======= НЕНО ************ МИХОВ *** 242,5 1
 ======= СТИЛЯНА ************ ФУТЕКОВА *** 233 1
             
             
    Списък на класирани за етап 1    
Профил- Хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език
Вх. № Име Презиме Фамилия Пол Бал Желание
 ======= ГАБРИЕЛА ************ СКАЧКОВА *** 417,5 1
 ======= ДИАНА ************ ИВАНОВА *** 378 1
 ======= СИЛВЕНА ************ СТАЙКОВА *** 373,5 1
 ======= СТЕЛИЯНА ************ ТЕРЗИЙСКА *** 372 1
 ======= БОРИСЛАВ ************ ДЕЛЧЕВ *** 360,5 1
 ======= ТАНИСЛАВ ************ ИВАНОВ *** 355 1
 ======= КАТРИН ************ ГАТЕВА *** 351,5 1
 ======= СВЕТОСЛАВ ************ ГЕНЧЕВ *** 330 1
 ======= ЕКАТЕРИНА ************ МИТОВА *** 328,5 1
 ======= ЦВЯТКО ************ КАРАДЖОВ *** 319,5 1
 ======= ГЕОРГИ ************ ВАСИЛЕВ *** 314 1
 ======= ДАРИНА ************ МЕТАНОВА *** 313 1
 ======= НИКОЛАЙ ************ РАПОНДЖИЕВ *** 312 1
 ======= ЕФТИМ ************ ФУТЕКОВ *** 308,5 1
 ======= НЕДЕЛИНА ************ НОВАКОВА *** 298,5 1
 ======= АЛЕКСАНДЪР ************ ВРАГОВ *** 281 1
 ======= КОСТАНТИНА ************ СИРАКОВА *** 250 1
 ======= ТЕОДОРА ************ БАРАКОВА *** 246 1
 ======= ХРИСТИАН ************ ЯНКОВ *** 240,5 1
 ======= ВИКТОР ************ ЦАЦОВ *** 239 2
 ======= ВЛАДИСЛАВ ************ РИЧЕВ *** 233 1
 ======= ВАСИЛЕНА ************ ПЕНЕВА *** 233 1
 ======= АЛЕКСАНДЪР ************ ЛУЛЧЕВ *** 223 1
 ======= ЛИДИЯ ************ КЪРПАРОВА *** 216 1
 ======= ХРИСТИАН ************ ГЕОРГИЕВ *** 212,5 2

 

Дейности по осъществяване на ДПП в VІІІ клас 

 

Дейност

Срок

Забележка

Подаване на документи за участие в І етап на класиране

3 – 7 VІІ

Подаването става електронно. Може да се осъществи от всяко устройство, което има връзка с Интернет. Сайтът е priem.mon.bg. За вход са необходими: ЕГН, вх. номер, код за достъп от служебната бележка за резултатите от НВО.

Записване след І-ви етап на класиране

13 – 16 VІІ

Записването става на място в училището, където е приет ученикът. Необходимите документи са указани от съответното училище.

Подаване на документи за участие във ІІ етап на класиране

13 - 16 VІІ

В училището, където е приет ученикът на първо класиране. Неприетите участват автоматично (не подават заявления). Приетите на по-задно желание (второ, трето и т. н.) могат да участват във второ класиране, като подадат заявление в училището, в което са приети. Те не губят мястото си в този случай.

Записване на учениците след ІІ етап на класиране

21 – 22 VІІ

Записването става на място в училището, където е приет ученикът. Необходимите документи са указани от съответното училище.

Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране

24 – 27 VІІ

Подаването става електронно. Може да се осъществи от всяко устройство, което има връзка с Интернет. Сайтът е priem.mon.bg. За вход са необходими: ЕГН, вх. номер, код за достъп от служебната бележка за резултатите от НВО.

Записване след ІІІ-то класиране

30 VІІ

Записването става на място в училището, където е приет ученикът. Необходимите документи са указани от съответното училище.

Подаване на документи и записване след ІІІ-то класиране

Определя се от директора на съответното  училище, но не по-късно от 10 ІХ

Подават се документи на ръка в училището.

Записването е съответните срокове в училището.

 

  

 Класни ръководители:

Нина Батева - Куртакова

Милка Пискова

 

 

Профил ПРИРОДНИ НАУКИ

Профилиращи предмети:

  • биология и ЗО;
  • химия и ООС.

 Бал за класиране: 

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по биология и ЗО и химия и ООС.

 

Профил ХУМАНИТАРЕН

Профилиращи предмети: 

  • български език и литература;
  • история и цивилизация.

 Бал за класиране:

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по български език и литература и история и цивилизация.

 

Презентация с разяснения - Прием в паралелки VІІІ клас по чл. 142, ал.3, т.1 от ЗПУО 2020 год.

Видео за НВО за ученика