Прием в първи клас

След I класиране в СУ "Нешо Бончев" има едно свободно място за записване на ученик в I клас.