Прием на ученици

За вас, родители!

Училището ни има повече от стогодишна традиция в областа на хуманитарните дисциплини

Разполагаме с висококвалифицирани учители с университетско образование

Училището ни е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата

Разширеното изучаване на профилиращите предмети дава на децата ви знания, осигуряващи им лесен прием във ВУЗ

СУ "Нешо Бончев" разполага с модерно оборудвани компютърни кабинети, където учениците придобиват адекватна за времето компютърна грамотност 

В традициите на училището ни е и богатата извънкласна дейност, която осмисля свободното време на нашите възпитаници

 

Свободни места за учебна 2021/2022 година по класове при максимален брой ученици в начален етап 22, в прогимназиален – 26:

Клас Свободни места
І 5
ІІ няма
ІІІ 4
ІV 1
V 13
6
VІІ 9
VІІІ 6
ІХ няма
Х 10
ХІ 3
ХІІ 13

 Заповед План-прием 2019/2020 - Изтегли

 

Свободни места в паралелките на училището при максимален брой ученици в начален етап 22, в прогимназиален – 26:

 

 Клас/паралелка 

Свободни места

ІІІа

1

ІІІб

2

ІІІв

4

VІІа

2

VІІб

1

Ха

4

Хб

6

ХIа

2

ХIб

4

ХIІа

5

ХIІб

7