Проект "Едно училище за всички" към Център за приобщаващо образование

„Едно училище за всички“, фаза 2

„Едно училище за всички“ - проект към Център за приобщаващо образование набира инерция с пълна пара в нашето училище. Освен активното участие на ученици и родители, учителите също се стремят да се борят ежедневно със стреса в училище. Днес, 30 ноември, Андреев ден, беше добър повод за тийм билдинг в училищна обстановка. Участието в две обучения в София и Тетевен провокира голяма част от колегите да отделят повече време за съвместна работа и комуникация.

Настоящият пост представя какви са установените потребности и нагласи на колегите от училището за участие в училищни клубове и инициативи. Колегите участваха в анкета, която анализира чувствата, емоциите, нагласите и настроенията им на работното място. Предложените дейности целят да подобрят психо-емоционалния климат сред колеги – ученици - родители в училището.

Какво показват резултатите? С цел сплотяване на колектива и подобряване на взаимоотношенията абсолютно всички на 100% имат желание да се включат в дейности и инициативи, организирани от училището. Всички намират за привлекателна идеята да възродят традициите заедно и да се включват в разнообразни инициативи с цел сплотяване на колектива. Болшинството биха се включили в кулинарни празници, на други им допада идеята да работят заедно за изработване на изделия за благотворителна кауза. 100% от споделилите мнение приемат идеята да се обединят около инициативата "Направи добро" и да подарят внимание и грижи на нуждаещи се деца и възрастни. 50% са желаещите да се включат в различни инициативи сред природата, споделени с колеги. Други атрактивни предложения са Смехотерапия, Забавна вечеринка „Наздраве“, Музикална формация „Който пее, зло не мисли“, Народни танци „Български хоровод“, Изобразително изкуство с Дошков и Хаинов, участие в тетатрални постановки в/ извън населеното мястор туристически поход с пикник, пътувания, спортни игри, групово посещение на културни и музикални мероприятия,

Учителите - участници в проекта са убедени, че по-честите съвместни инициативи и комуникативни дейности биха споили по-здраво връзките в колектива.

 

Позитивното отношение в колектива заразява! То се пренася и предава позитивна енергия и във взаимоотношенията с учениците!