ПРОЕКТ "ТИМ - Технологии и Иновативни Методи" по програма Еразъм+, КД1, секция "Училищно образование"

 
Проектът е на стойност 29 524 евро.
 
На 1 юли стартира работата по проект "ТИМ - Технологии и Иновативни Методи" и ще продължи 15 месеца до 30.09.2019.
Учители от СУ "Нешо Бончев" ще участват в 3 дейности с цел повишаване качеството на образование в нашето училището:. Те ще посетят следните водещи европейски нституции, от които ще заимстват добри идеи:
1.      Alpha College of English – Превръщане на училищата в подходящи за бъдещето на децата на 21-ви век – предназначен за гимназиални учители по английски език;
2.      Europass – Уеб решения за класната стая – 3 учители от различни образователни степени и директор;
3.      Euneos – Образование във Финландия и Естония – оригинални най-добри практики образователни практики - Бенчмаркинг – за директор и учители-новатори.
 
Учителите ще организират 3 вътрешни квалификации и една конференция, на която ще споделят добри европейски практики, които да се прилагат и у нас с цел превръщане на училищата в подходящи за бъдещето на децата на 21-ви век. 
Придобитите компетенции и опит на персонала ще бъдат успешно интегрирани в стратегическия план за развитие на училището в бъдеще и обогатят принципите, които отразяват ценностите и отговорностите му като цяло.
 
Успешна работа та екипа!
 
Линк към сайта на проекта ТИМ  - ТУК