Свободни места в І клас

СУ "Нешо Бончев" обявява,

че има 14 свободни места за І клас

за второ класиране за учебната 2020/2021г.