Септемврийска сесия

График за провеждане на сесията за поправителните изпити в септемврийска сесия 2021-2022 учебна година за учениците V – ХІ клас, както следва:

 

Предмет

Дата 

Час

БЕЛ V, VІ,VІ и VІІІ клас

7.09.2022г.

8:00ч.

АЕ VІІІ ИИ клас, приравнителен

30.08.2022г.

8:00ч. писмен

13:00ч. устен

АЕ V, VІ, VІ, VІІІ

5.09.2022г.

8:00ч. писмен

13:00ч. устен

АЕ ІХ клас, приравнителен

5.09.2022г.

8:00ч. писмен

13:00ч. устен

АЕ Х клас, приравнителен

7.09.2022г.

8:00ч. писмен

13:00ч. устен

Математика V, VІ, VІІ, VІІІ и ХІ клас

12.09.2022г.

8:00ч.

Информатика VІІІ – поправителен и приравнителен

1.09.2022г.

8:00ч. писмен

13:00ч. практически

КМИТ V

1.09.2022г.

8:00ч. писмен

12:00ч. практически

ИТ VІ, VІІ и VІІІ клас

13.09.2022г.

8:00ч. писмен

13:00ч. практически

ИЦ VІ клас

2.09.2022г.

8:00ч.

Философия VІІІ

2.09.2022г.

8:00ч.

ГИ V, VІ и VІІ клас

2.09.2022г.

13:00ч.

ЧП V и VІ клас

8.09.2022г.

13:00ч.

ХООС VІІ

8.09.2022г.

13:00ч.

ФВС V и VІІІ клас

30.08.2022г.

10.00ч.

ИзИ V клас

31.08.2022г.

8:00ч. писмен

12:00ч. практически

ТП V клас

31.08.2022г.

14:00ч. писмен

17:00ч. практически

Музика   V, VІ, VІІІ клас

9.09.2022г.

12:00ч. писмен

15:00ч. практически

ИУЧ БЕЛ V, VІ и VІІ клас

09.09.2022г.

8:00ч.

ИУЧ мат. V клас

13.09.2022г.

8:00ч.

ИУЧ ИТ VІ и VІІ

12.09.2022г.

12:00ч. писмен

15:30ч. практически

ИУЧ ГИ V и VІ клас

8.09.2022г.

8:00ч.

АСТЧ ХІ клас

1.09.2022г.

8:00ч.

Геометрия ПП

5.09.2022г.

8:00ч.

Елементи на мат. анализ

7.09.2022г.

8:00ч.