СТИПЕНДИИ

Критерии за получаване на стипендии през ІІ-ри учебен срок на учебната 2022/2023 г - Изтегли

Критерии за получаване на стипендии през І-ви учебен срок на учебната 2022/2023 г - Изтегли

Критерии за получаване на стипендии през ІІ-ри учебен срок на учебната 2020/2021г -  Изтегли

Критерии за получаване на стипендии през І-ви учебен срок на учебната 2020/2021г - Изтегли

Заповед за утвърждаване разпределение на средствата за стипендии, критерии за допускане до класиране, както и документи за кандидатстване за стипендии през ІІ срок на учебната 2019-2020г. - Изтегли

Критерии за допускане до и показатели за класиране на кандидатите за стипендии за І-ви срок на учебната 2019/2020г - Изтегли.

Критерии за допускане до и показатели за класиране на кандидатите за стипендии за ІІ-ри срок на учебната 2018/2019г - Изтегли

КРИТЕРИИ  за класиране на кандидатите за стипендии за І-ви срок на учебната 2018/2019г - Изтегли

Условия и критерии за получаване на стипендии от ученици за ІІ срок на учебната 2017/2018г - Изтегли

Списък на учениците стипендианти за ІІ срок на учебната 2017/2018 година - Изтегли